W ramach projektu “Cities on Power” Warszawa wspólnie z trzema europejskimi partnerami opracuje modelowe rozwiązania wykorzystywania energii odnawialnej w rozwoju miasta.

W środę, 7 listopada, w Turynie odbyła się konferencja podsumowująca półmetek tej inicjatywy. W konferencji uczestniczyło 260 osób: pracowników administracji publicznej z regionu Piemont, inżynierów, producentów technologii energetyki odnawialnej, architektów, przedstawicieli sektora finansowego oraz partnerów projektu Cities on Power z Austrii, Niemiec, Polski i Włoch.

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Prowincji Turyn Roberto Ronco podkreślił wagę współpracy międzynarodowej i korzyści płynących ze wspólnego wdrażania projektów które mają na celu wsparcie osiągnięcia unijnych celów pakietu klimatycznego 3×20%: 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20% redukcji zużycia energii, 20% udziału odnawianych źródeł energii w zużyciu energii.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Stolicę reprezentował zespół projektu Cities on Power. Magdalena Zowsik, koordynatorka merytoryczna projektu, przedstawiła aktualny stan zaawansowania prac oraz politykę m.st. Warszawy w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Marco Bacchini z prowincji Rawenna zaprezentował wyniki prowadzonych od lutego pomiarów w budynkach publicznych w Warszawie, Klagenfurcie i Turynie, a Markus Biberacher z Research Studio Austria przedstawił koncepcję kalkulatora energetycznego, który w oparciu o mapę słoneczną i geotermalną będzie szacował możliwą produkcję energii z odnawialnych źródeł. Dzięki temu narzędziu mieszkańcy Warszawy i pozostałych miast i regionów partnerskich będą mogli oszacować opłacalność inwestycji w instalacje słoneczne i pompy ciepła.

Silvio de Nigris, kierownik Biura ds. Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Prowincji Turyn, przedstawił wyniki wydanego właśnie raportu energetycznego.  Zgodnie z jego konkluzjami, zużycie energii w prowincji Turyn spadło o 16% w ciągu ostatnich 10 lat, natomiast udział energii odnawialnej wzrósł o 3% i wynosi obecnie 10% (udziału w zużyciu energii finalnej). Najbardziej popularnym odnawialnym źródłem energii jest biomasa, spalana w domowych kotłowniach oraz elektrownie wodne. Energia słoneczna jest na trzecim miejscu.

Projekt „Cities on Power” powstał, by wspólnie odpowiedzieć na problemy związane z ochroną klimatu oraz coraz bardziej ograniczonym dostępem do zasobów naturalnych służących do produkcji energii. Celem projektu jest zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych miast. Dzięki „Cities on Power” powstaną, obejmujące ramy prawne oraz organizacyjne, wytyczne dotyczące metod dalszego wspierania rozwoju ekologicznej energii. Dla pięciu wybranych stołecznych budynków opracowane zostaną profile energetyczne. Na podstawie rezultatów tych szacunków przygotowany zostanie projekt inwestycji gwarantujących optymalne wykorzystanie dostarczanych zasobów oraz wdrażających pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj