Zarządzeniem prezydenta m.st Warszawy przyjęto drugi z siedmiu standardów warszawskiej Karty Praw Drzew. Zarówno zasady przeglądów jak i analiza dendrologiczna będą obowiązywać wszystkie jednostki miejskie. Karta to uzupełnienie oraz uaktualnienie obecnie obowiązujących standardów kształcenia zieleni – czytamy w komunikacie stołecznego ratusza.

“Warszawa stawia kolejne kroki w celu ochrony warszawskiej zieleni, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu klimatycznego” – powiedziała dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy, Magdalena Młochowska. Twierdzi też, że “Karta i towarzyszące jej standardy tworzą nową jakość zarządzania miejską zielenią”.

Zieleń priorytetowa

Dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy podkreśliła, że “odpowiednie przeprowadzenie przeglądów i analiz drzew będzie wymagać wspólnego wysiłku miejskich jednostek i dzielnic”. “Wszystko po to, aby chronić drzewa i zapewnić mieszkańcom zieloną, bezpieczną przestrzeń wysokiej jakości. To jeden z naszych priorytetów” – zaznaczyła Młochowska.

Standardy Karty Praw Drzew – założenia

Standardy Karty Praw Drzew mają za zadanie podkreślić istotną rolę drzew w przestrzeni miejskiej, a także potrzebę ich ochrony. Zawierają zasady pielęgnacji, poprawę warunków życia drzew oraz precyzują warunki ochrony w trakcie realizacji procesów inwestycyjnych. Dotyczą także kontroli stanu zdrowotnego drzew.

Dokumenty obejmują zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej, które są dostosowane do zmian klimatycznych. We wrześniu 2021 roku Warszawa przyjęła pierwszy standard – informowania o wycinkach drzew. Drugi wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Opinię na temat standardów wyraziła również zastępczyni dyrektora Zarządu Zieleni m.st Warszawy Kamila Nowocin. Stwierdziła, że ujednolicają zasady monitoringu i pielęgnacji drzew. Zaznaczyła, że to Zarząd Zieleni je wypracował i stosuje od lat. “To efekt współpracy zespołu naszych specjalistów z Biurem Ochrony Środowiska, a także z cenionymi ekspertami z różnych dziedzin nauki” – podkreśliła Nowocin.

W oparciu o wiedzę naukową i obserwacje

Dokument został napisany, “nie tylko w oparciu o wiedzę naukową, ale także na podstawie wieloletnich obserwacji natury i reakcji drzew na różne czynniki stresowe i zabiegi”. “Dzięki odpowiednim standardom drzewa będą miały zapewnioną należytą ochronę i opiekę” – podkreśliła zastępczyni dyrektora Zarządu Zieleni.

W zarządzeniu opisano poszczególne etapy przeprowadzania przeglądów i analiz dendrologicznych w stolicy, z uwzględnieniem przeglądu terenu oraz oględzin drzew. “Ochronę warszawskiego drzewostanu trzeba rozpocząć od dokładnego poznania jego stanu i kondycji zdrowotnej. Opracowany przez nas standard zakłada, że wszystkie drzewa, z wyjątkiem młodych czy rosnących w naturalnych zbiorowiskach, będą cyklicznie przeglądane” – zapowiedział dendrolog i koordynator projektu ze strony Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Tomasz Maksym.

Czytaj więcej

Skomentuj