W 2021 roku przy wsparciu miasta wymienionych zostało 1396 kotłów C.O., z czego 1074 w zasobie prywatnym. Na ten cel przeznaczono ponad 28 mln złotych, które pochodziły z dotacji – poinformował w środę stołeczny ratusz.

“Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców zdecydowaliśmy się w styczniu i na początku lutego przygotować około 350 umów dla mieszkańców” – przekazała dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska. “Niemniej jednak dotacje na wymianę kopciuchów pozostają dla nas priorytetem” – dodała.

Ostatni rok na wymianę

Młochowska dodała, że rok 2022 jest ostatnim, w którym należy zlikwidować piece bezklasowe. Tym samym mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o dotację na wymianę kotła w ubiegłym roku otrzymają umowy najpóźniej do końca maja, “tak aby mieli odpowiedni czas na realizację inwestycji do końca roku”.

Zarówno liczba zlikwidowanych pieców, jak i kwota wypłacona są dwukrotnie wyższe niż w 2020 roku. W latach 2017-2021 dzięki miejskich środków przeprowadzono wymianę 4310 pieców: 2794 w zasobie prywatnym i 1516 komunalnych.

Na wymianę czeka 7627 bezklasowych kotłów lub palenisk

Ratusz informuje, że na wymianę czeka 7627 bezklasowych kotłów lub palenisk u mieszkańców. Nie wykluczone jednak, że ta liczba zwiększy się po analizie ok. 2 tysięcy budynków wymagających inwentaryzacji. Do końca roku 2022 zostanie zlikwidowanych 479 kotłów komunalnych. Ponadto, w Warszawie jest 3186 kominków niebędących głównym źródłem ogrzewania.

W Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej jest zarejestrowanych przeszło 1700 wniosków o dotację na wymianę kopciucha w 2022 roku. Z uwagi na wnioski, które zostaną złożone w tym roku, ta liczba prawdopodobnie wzrośnie.

Zatrudnią audytorów energetycznych

Stołeczny ratusz ma też w planach zatrudnienie audytorów energetycznych, którzy będą odpowiedzialni za dotarcie do osób dotkniętych energetycznym ubóstwem. W efekcie ma to pozwolić na przygotowanie wniosku do rządowego programu “Stop Smog”. Program zakłada kompleksowe wsparcie mieszkańców polegające na wymianie kotła, które będzie połączone z termomodernizacją budynku. Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie 53 tys. złotych i będzie współfinansowana przez rząd i samorząd.

Niemal 2,5 tys wniosków na instalacje fotowoltaiczne

W 2021 roku złożonych zostało prawie 2,5 tys. wniosków i wypłacono w sumie 1060 dotacji, które przeznaczono na instalację fotowoltaiczne. Kwota wyniosła 12,5 mln złotych.

Od II kwartału br. zostanie wprowadzony nowy sposób rozliczeń nadwyżek prądu wyprodukowanego z instalacji fotowoltaicznych. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w pierwszej kolejności przygotuje umowy dotacyjne na fotowoltaikę – dotyczy to wniosków złożonych od 1 do 6 września 2021 roku, a więc od momentu wyczerpania limitu przeznaczonego na dotację OZE.

Czytaj więcej

Skomentuj