Popularyzację selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu zakłada adresowana do mieszkańców Warszawy impreza ekologiczna. Pierwsze Warszawskie Dni Recyklingu potrwają od 12 do 17 września br. Zdaniem Jan Białek, dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta, w Warszawie 50 proc. odpadów komunalnych nadaje się do ponownego wykorzystania, natomiast ‘faktyczny ich recykling wynosi tylko 2 proc.


 


 


 


 


 


 


pap

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj