Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie zakończyło na początku października br. pierwszy etap modernizacji systemu ciepłowniczego miasta, współfinansowanej z unijnego Funduszu Spójności. W jego ramach wymieniono ok. 8 km rurociągu za 7 mln euro. Na 2007 i 2008 r. zaplanowano wymianę ponad 60 km rur. W sumie zmodernizowane i wymienione zostaną 132 km sieci ciepłowniczej na terenie Krakowa i sąsiedniej Skawiny oraz wymienione 535 węzły cieplne. Inwestycje te dadzą oszczędności w wykorzystaniu ciepła, zmniejszą awaryjność systemu, straty wody oraz emisję dwutlenku siarki do atmosfery. Cały program „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Krakowa” ma kosztować 75,5 mln euro, z czego 54,4 mln euro stanowi dotacja z Funduszu Spójności, a reszta pochodzi że środków własnych MPEC. Krakowskie przedsiębiorstwo to druga co do wielkości tego typu firma w Polsce. Dysponuje siecią rurociągów o długości ponad 860 kilometrów i 9 tys. węzłami cieplnymi. Dostarcza ciepło do ponad 60 proc. krakowskich mieszkań, a także obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i handlowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj