Zmiana prawa dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r.

31 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przesunęła ona terminy na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Zmiana prawa dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie.

To rozwiązanie wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.


Szkolenia z BDO – zapisz się!


Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny za pośrednictwem BDO.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej.

W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady musi pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy będą zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 dni.

Czytaj więcej

Skomentuj