Enea zapowiada dywersyfikację ekologicznych źródeł oraz inwestycje w elektrownie wiatrowe i biogazownie.

Zainstalowane moce wytwórcze Grupy ENEA wynoszą dziś 2939 MW. 57 MW pochodzi z elektrowni wodnych, 2,2 MW uzyskiwana jest w biogazowi w Liszkowie. Udział energetyki odnawialnej liczony wielkością mocy wynosi więc około 2%. Taki też jest udział energii pochodzącej z ekologicznych źródeł w produkcji ogółem. Wynik w dużej mierze jest rezultatem produkcji energii we współspalaniu. W ciągu trzech kwartałów 2010 roku Elektrownia Kozienice wyprodukowała ok. 9,2 mln MWh energii elektrycznej, z tego we współspalaniu ok. 0,2 mln MWh. W tym samym okresie produkcja energii w elektrowniach wodnych wyniosła ok. 0,1 mln MWh, w biogazowi w Liszkowie ok. 5,7 tys. MWh.

Podstawowe kierunki rozwoju OZE w Grupie ENEA to projekty wiatrowe i biogazownie. Plan zakłada uruchomienie do 2020 roku elektrowni wiatrowych o mocy 250-300 MW i biogazowi o mocy 40-60 MW. Trwają intensywne prace nad projektami wiatrowymi, jeszcze w tym roku Spółka zamierza uruchomić farmę wiatrową. Grupa stawia na pozyskiwanie i akwizycję projektów już istniejących, w różnej fazie rozwoju. W tym roku kontynuowana jest również budowa bloku kogeneracyjnego na biomasę w Pile. 

– Energetyka odnawialna to inwestycje długofalowe. Dla biogazowi czas liczony od rozpoczęcia projektu do uruchomienia instalacji wynosi 2-3 lata, w przypadku elektrowni wiatrowych ten okres jest jeszcze dłuższy – podkreśla prezes ENEA S.A. Maciej Owczarek. 

źródło: ENEA

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj