Zarząd Województwa Małopolskiego opublikował wyniki konsultacji społecznych dotyczących planów osłabienia uchwały antysmogowej. Na 4023 uwagi aż 2999 sprzeciwia się wydłużeniu terminu likwidacji pozaklasowych kotłów.

Swój sprzeciw wyraziły także samorządy najludniejszych krakowskich miast, powiatów i gmin. Za dłuższym tolerowaniem kopciuchów opowiedzieli się natomiast starostowie i wójtowie gmin reprezentujących mniej zaludnione obszary.

Głosowanie ludowe

– W otwartych konsultacjach społecznych wzięło udział: 58 organizacji pozarządowych, 43 przedsiębiorców, 56 jednostek administracji, 17 podmiotów naukowych, 3840 osób prywatnych z całej Polski – czytamy w komunikacie Zarządu Województwa Małopolskiego.

W procesie konsultacji społecznych przez formularz internetowy wpłynęły 4023 uwagi na temat planów wydłużenia tolerancji dla kopciuchów, oznaczone przez autorów jako:

  • Pozytywna: 780
  • Inna: 244
  • Negatywna: 2999.

– Mimo tych wyników władze województwa planują doprowadzić do końca swoje plany osłabienia uchwały antysmogowej i zezwolić „kopciuchom” na dalsze działanie. To cofnięcie walki ze smogiem o wiele lat, ułatwienie spalania odpadów i recepta na rekordowy smog w nadchodzącym sezonie grzewczym – komentuje Polski Alarm Smogowy.

Głosowanie samorządów

Swoją postawę Zarząd Województwa komentuje wynikami głosowania wśród przedstawicieli lokalnych, małopolskich samorządów. – Jednostki samorządu terytorialnego z całej Małopolski w przytłaczającej większości odpowiedziały pozytywnie na pytanie o zmianę terminu wprowadzenia w.w Uchwały. Starostowie wydali 6 opinii pozytywnych, 2 opinie negatywne oraz 11 opinii pozytywnych na mocy art. 96 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wpłynęły także 2 negatywne opinie prezydentów małopolskich miast. Wójtowie i burmistrzowie z Małopolski wydali 64 opinie pozytywne, 6 opinii negatywnych oraz 98 opinii pozytywnych na mocy w.w Ustawy – czytamy w komunikacie władz województwa.

Polski Alarm Smogowy zwraca jednak uwagę na to, że taki wynik głosowania nie jest w pełni miarodajny. Swój sprzeciw ogłosiło Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, skupiające gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, miasto Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, powiaty: myślenicki i oświęcimski, a także gminy: Chełmek i Chrzanów. A więc władze terenów najgęściej zaludnione, najmocniej zagrożonych smogiem.

– Gminy opowiadające się za przedłużeniem tolerancji dla kopciuchów zamieszkuje 24% Małopolan, natomiast gminy, które stanowczo sprzeciwiają się takim zmianom zamieszkuje aż 40% mieszkańców województwa – wylicza Polski Alarm Smogowy.

Polski Alarm Smogowy przestrzega przy tym, że istnieje poważna obawa, że „kopciuchy” tej zimy służyć będą do spalania śmieci. – Pojawia się coraz więcej głosów z samorządów mówiących o znacznym spadku ilości dostarczanych śmieci, które najprawdopodobniej gromadzone są na nadchodzącą zimę. Nadchodząca zima może być wyjątkowo ciężka pod względem zanieczyszczenia powietrza, właśnie z powodu toksycznego dymu wydostającego się z „kopciuchów” – zauważa Polski Alarm Smogowy.

Czytaj więcej

Skomentuj