Wielkopolscy inwestorzy otrzymają ponad 715 mln zł na dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który jest instytucją pośrednicząca w realizacji tego priorytetu, podpisał w minionym roku 161 umów z beneficjentami.

Blisko 30 mln zł unijnego dofinansowania wesprze budowę międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów w Wągrowcu, a ponad 27 mln zł budowę sztucznego zbiornika w Jutrosinie. Krotoszyn otrzyma ponad 15 mln zł na regulację rzeki Jawnik i urządzenie polderów zalewowych. Milionowe dotacje wspomogą termomodernizacje budynków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu oraz wielu innych obiektów użyteczności  publicznej, w tym gminnych szkół oraz ośrodka wychowawczych. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na termomodernizacje budynków uzyska ponad 7 mln zł natomiast wielkopolscy strażacy na poprawę wyposażenia w sprzęt ratowniczo-chemiczny 2,4 mln zł.

– Wsparcie otrzymują najlepiej przygotowane  projekty gwarantujące osiągnięcie największych efektów ekologicznych. Zostały wyłonione spośród blisko 500 wniosków złożonych w 12 postępowaniach konkursowych – mówi Przemysław Gonera, prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.

– Należymy do województw najlepiej wykorzystujących unijne środki na cele ekologiczne. Obok 715 mln z WRPO otrzymamy także blisko 210 mln zł w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, w którego realizacji Fundusz również uczestniczy – dodaje Krzysztof Mączkowski, wiceprezes WFOŚiGW w Poznaniu. 
W tym ogólnokrajowym programie dotychczas zawarto 7 umów z wielkopolskimi samorządami. W kolejnym niedawno zakończonym konkursie akceptację zyskały projekty porządkowania gospodarki odpadowej w Gnieźnie oraz Wielkopolsce północnej. Ogólna wartość unijnego dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych w Wielkopolsce sięga więc miliarda złotych.

Wielkopolscy beneficjenci, którymi najczęściej są samorządy gminne i powiatowe, nie dopuszczają możliwości, że zawarte umowy nie zostaną zrealizowane. Do WFOŚiGW coraz liczniej płyną wnioski o płatności za wykonane prace. W ubiegłym roku przekazano ok. 45 mln zł, w tym będą to znacznie większe kwoty. Środki te wspierają budowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i zakładów zagospodarowania odpadów, które nie tylko chronią środowisko ale także poprawiają warunki życia mieszkańców Wielkopolski.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj