Reklama

AD1A STIHL [01.04-21.04]

Wiem, że nic nie wiem. Spotkanie w MKiŚ w sprawie ROP

Wiem, że nic nie wiem. Spotkanie w MKiŚ w sprawie ROP
Dominik Szymański
01.07.2021, o godz. 6:37
czas czytania: około 3 minut
1

17 czerwca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) dla opakowań i odpadów opakowaniowych. Spotkanie adresowane do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy miało, według Krzysztofa Hornickiego z Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”, wyłącznie formę wysłuchania opinii i oczekiwań pochodzących od przedsiębiorców i było okazją do luźnej dyskusji, podczas gdy branża zadaje mnóstwo pytań dotyczących jej najbliższej przyszłości i oczekuje na nie pilnych oraz konstruktywnych odpowiedzi.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B regionalne Bolesławiec [09.04-23.04.24]

W spotkaniu w MKiŚ udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli podmiotów wprowadzających (osobiście i w formie zdalnej), a ze strony ministerstwa obecni byli minister Jacek Ozdoba, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Marzena Berezowska oraz naczelnik tegoż departamentu, Paweł Sosnowski.

Projektu ROP nadal brak

– Podczas spotkania nie został niestety zaprezentowany długo oczekiwany projekt Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, której celem jest przeniesienie do prawa polskiego unijnych wymogów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nie została również przedstawiona żadna prezentacja podsumowująca dotychczasowe prace Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a same konsultacje miały wyłącznie formę wysłuchania opinii i oczekiwań pochodzących od przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach – mówi Portalowi Komunalnemu Krzysztof Hornicki z KIGPR.

– Doszło zatem do dość niekomfortowej sytuacji, w której wyłącznie przedstawiciele  ministerstwa zaznajomieni byli z treścią projektu ustawy, a wszyscy pozostali uczestnicy – pozbawieni tej wiedzy – mogli jedynie luźno krążyć wokół tematu spotkania, bez możliwości odniesienia się do konkretnych zapisów zawartych w akcie prawnym. Trudno w takich warunkach prowadzić konstruktywną dyskusję! I mimo iż należy docenić MKiŚ za otwartość oraz chęć dialogu, to wydaje się, że tego rodzaju spotkania byłyby znacznie efektywniejsze, gdyby zorganizowano je dopiero po opublikowaniu projektu ustawy.

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” (KIGPR) jest organizacją samorządu gospodarczego skupiającą przede wszystkim producentów wód mineralnych, źródlanych i stołowych oraz producentów napojów. Jak mówi K. Hornicki, z tego względu dla członków Izby szczególnie istotny jest sposób realizacji przyszłych obowiązków prawnych związanych z wprowadzaniem do obrotu butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje.

Tego rodzaju opakowania będą musiały zawierać określony procentowy udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (25% do 2024 r. oraz 30% do 2029 r.), co stanowi znaczne wyzwanie, nie tylko dla polskich przedsiębiorców z branży rozlewniczej, ale również dla krajowych „recyklerów” odpadów opakowaniowych.

Ponadto jednorazowe butelki na napoje z tworzyw sztucznych objęte będą dodatkowym poziomem selektywnego zbierania (77% do 2025 r. oraz 90% do 2029 r.), co teoretycznie powinno być realizowane poprzez powszechny system depozytowy, o którym na razie wiadomo tak samo dużo, jak o projekcie ustawy dotyczącej ROP.

Sytuację, według ekspertów z branży – jeszcze bardziej komplikuje trzeci wymóg prawny, nakazujący trwałe przymocowanie pokrywek i wieczek do butelek na napoje podczas całego etapu ich zamierzonego użytkowania. Wymaga to dostosowania linii rozlewniczych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych w stosowanych opakowaniach.

Pytania się mnożą, odpowiedzi brak

– Względem powyższych zagadnień pojawia się szereg pilnych pytań, na które ministerstwo nie udzieliło dotychczas żadnych wiążących odpowiedzi. Czy nie zabraknie recyklatu dla wszystkich polskich producentów wód i napojów? Jaki procent tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu będą musiały zawierać butelki na napoje w dniu 1 stycznia 2023 r.? Czy poziom selektywnego zbierania określony dla butelek na napoje będzie realizowany za pośrednictwem systemu depozytowego, czy organizacji odpowiedzialności producentów? Czy obowiązek trwałego połączenia butelek na napoje z ich zamknięciami faktycznie zostanie odsunięty w czasie do połowy 2024 r.? Czy opakowania objęte systemem depozytowym zostaną zwolnione z projektowanej opłaty opakowaniowej, przewidzianej dla wszystkich opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych? – pyta K. Hornicki. – Wydaje się zatem, że jedno spotkanie konsultacyjne powinno zostać w przyszłości poświęcone wyłącznie tematyce jednorazowych butelek na napoje z tworzyw sztucznych.

 

27-28 lipca br. redakcja „Przeglądu Komunalnego” zaprasza na konferencję on-line „Platforma Dyskusyjna ROP”. Będzie to doskonała okazja do przeanalizowania w gronie wszystkich interesariuszy rynku bieżących kwestii dotyczących wdrożenia w Polsce zasad rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy rejestracja TUTAJ.

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

Envicon – po enviconie od 13.12.2023 AD1A

Komentarze (1)


lll

Komentarz #160651 dodany 2021-07-02 13:50:11

Ale za to nibyminister Ozdoba, jest co dzień w każdej stacji TV i radiowej, na pracę nie ma więc czasu, bo jak ma mieć!!!

Reklama

AD2 Kontrole odpadów samorządy (03.04-22.04.24)

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024