Wiosna to intensywny czas dla Sosnowieckich Wodociągów. Miejska spółka buduje właśnie kanalizację przy ul. Na Mazurkach, Tylnej oraz naprawia sieć przy ul. Wysokiej i Kordonowej. Trwa również przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy. Koszt wszystkich robót wynosi ponad 1,7 mln zł.

Wiosenne inwestycje, na które chyba najbardziej czekali mieszkańcy, to te przy ul. Na Mazurkach. W ostatnich latach powstało tam wiele domów, więc budowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków (do granic posesji) znacznie poprawi sytuację mieszkańców. Poza tym dotychczasowa droga gruntowa zostanie utwardzona przy pomocy płyt. Wykonawca zacznie roboty jeszcze w maju, a zakończy z początkiem wakacji. Koszt to ok. 300 tys. zł.

Roboty przy ul. Tylnej

Jeszcze w czerwcu gotowa będzie kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Tylnej. Budowa blisko dwustu metrów sieci będzie kosztować ok. 230 tys. zł. Ta część ulicy nie jest jeszcze do końca zabudowana, dlatego Sosnowieckie Wodociągi zadbają o budowę sięgaczy, które umożliwią w przyszłości przyłączenie nowych budynków do kanalizacji.

Wiosenne inwestycje przy ul. Wysokiej i Kordonowej

Blisko 700 tys. zł to kosztować będzie przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Wysokiej oraz Kordonowej. Na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów sieć zostanie wymieniona na odcinku prawie trzystu metrów. Wymienione również będą przyłącza kanalizacji prowadzące do budynków (do granic posesji) oraz wpusty deszczowe z przykanalikami. Dopełnieniem prac będzie wybudowanie studzienek kanalizacyjnych z klapami burzowymi. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania w przypadku silnych opadów deszczu ścieki nie będą się cofały do budynków. Na koniec powstanie nowa nawierzchnia drogowa, a wykonawca ma czas na zadanie do końca lipca.

Nowy chodnik przy ul. Legionów

Od kilku tygodni trwają także wykopy wzdłuż ulicy Legionów, na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Warneńczyka i Witosa. Sosnowieckie Wodociągi wymieniają sieć wodociągową, dzięki czemu poprawi się jakość dostarczanej wody. Prace są prowadzone w chodniku, a to oznacza, że po ich zakończeniu na całym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia. Wart prawie pół miliona złotych remont powinien zakończyć się jeszcze w czerwcu.

Ul. Czeladzka i Sucha

Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Czeladzkiej oraz Suchej. Wymiana blisko 2 kilometrów sieci dotyczy również bocznych uliczek. Prace prowadzone będą w ulicach, dlatego po zakończeniu prac związanych z przebudową sieci, zostanie ułożona nowa droga, w tym 400-metrowy odcinek na ulicy Suchej od skrzyżowania z ul. Będzińską.

Czytaj więcej

Skomentuj