Od września w województwie śląskim zacznie obowiązywać uchwałą antysmogowa. Aby mieszkańcy regionu rzeczywiście mogli odczuć zmianę, potrzebne jest paliwo o określonych parametrach.

Aby przyjęte przepisy prawne mogły być efektywne, Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, wystosował apel do największych producentów węgla na rynku. Pismo otrzymały władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Polskiej Grupy Górniczej. Marszałek apeluje aby spółki zaprzestały sprzedaży mułów i flotokoncentratów na rynek paliw sektora komunalno-bytowego.

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z 7 kwietnia 2017 r. wprowadził na terenie województwa zakaz stosowania m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem w instalacjach o mocy do 1 MW. -Niestety, paliwa te są ogólnodostępne i wykorzystywane w wielu gospodarstwach domowych. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nie zakazuje ich sprzedaży użytkownikom instalacji małej mocy (do 1 MW), a jedynie wskazuje te paliwa do spalania w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW, a tym samym nie przyczynia się do walki z niską emisją – wyjaśnia W. Saługa.

Zdaniem marszałka zanieczyszczone powietrze nie zna ani granic, ani podziałów politycznych. By jednak ta walka miała sens i szansę na efekt, musi być podjęta przez wszystkich graczy na rynku, bez żadnego wyjątku.

– Paliwo, które Państwo dostarczają, może być efektywniej i z pożytkiem wykorzystywane przez producentów energii i ciepła, a co najistotniejsze – z poszanowaniem zdrowia obywateli naszego kraju. Nie uchybi to zatem ekonomicznemu rachunkowi, którym muszą się Państwo kierować jak każda firma na rynku zaznacza W. Saługa.

– Jako na przedsiębiorstwach, które mogą poszczycić się przymiotnikiem państwowe, spoczywa na Państwa firmach dodatkowo odpowiedzialność za mieszkańców naszego kraju. Istnieją bowiem wartości wyższe, takie jak zdrowie i życie obywateli, dla których rachunek zysków i strat nie jest wyłącznym kryterium sukcesu – apeluje marszałek województwa śląskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj