10 czerwca na terenie Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku miało miejsce oficjalne rozpoczęcie robót w ramach Kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”.

Inwestycja realizowana jest ze środków Funduszu Spójności, który wchodzi w zakres Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: SEEN Technologie Sp. z o.o. w Warszawie i Megabit Sp. z o.o. w Warszawie.

Zakres rzeczowy Kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody ‘Krzywe Błota’ z systemem monitoringu sieci wodociągowej” obejmuje m.in. modernizację filtrowni, pompowni, budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej wraz z pompownią sieciową. 

Inwestycja przewiduje zorganizowanie centralnej dyspozytorni, z której prowadzony będzie ciągły nadzór nad procesem technologicznym uzdatniania oraz stały monitoring sieci wodociągowej za pomocą wybudowanych komór pomiarowych.

Wartość kontraktu wynosi 15,28 mln PLN netto.

źródło: mpwik.wloclawek.pl

Fot. Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody "Krzywe Błota" z lotu ptaka (archiwum MPWiK we Włocławku)


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj