Włocławek szuka chętnego na wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta, stanowiącego własność Energa Oświetlenie.

Miasto zleci wykonanie audytu oświetlenia ulicznego Przedmiotem rozstrzygniętego postępowania ofertowego jest wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o., zlokalizowanego na terenie Włocławka.

Inwentaryzacja geoinformatyczna

Etap pierwszy to inwentaryzacja geoinformatyczna infrastruktury oświetlenia ulic i terenów użyteczności publicznej oraz przygotowanie wyceny tego majątku – ok. 5 619 punktów świetlnych.

W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzony audyt energetyczny, w ramach którego nastąpi m.in.: ustalenie aktualnej klasy oświetleniowej, analiza energetyczna istniejącego oświetlenia, a także dobór opraw spełniających normy oraz parametry wymagane przez Zamawiającego.

Propozycja modernizacji

Audyt powinien zawierać propozycję modernizacji oświetlenia z uwzględnieniem nowoczesnego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem. Audyt powinien też zawierać propozycje rozwiązań technologicznych umożliwiające zmniejszenie zużycia energii przez poszczególne ciągi oświetleniowe przy zachowaniu obowiązujących norm (np. wymiana opraw oświetleniowych, wymiana źródeł światła, zastosowanie odpowiedniego systemu sterowania oraz innej infrastruktury, które przyniosą efekt ekologiczny – m.in. redukcje gazów cieplarnianych i ekonomiczny).

Dwa warianty

Audyt powinien być wykonany w dwóch wariantach. Wariant 1 zakłada wykorzystanie do modernizacji oświetlenia ulicznego majątku będącego własnością Energa Oświetlenie – wraz z kosztorysem inwestorskim. Wariant 2 zakłada wybudowanie przez Zamawiającego nowego oświetlenia ulicznego w miejsce majątku Energa Oświetlenie – wraz z kosztorysami inwestorskimi.

Rekomendowanym wykonawcą audytu jest MJ Energy Bogusław i Jakub Sucheccy z terminem realizacji w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły postępowania: umwloclawek.logintrade.net

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Bardzo dużym problemem jest też zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem.Utrudnia to obserwacje astronomiczne, bardzo często oświetlenie lamp ulicznych rozpraszane jest w górę,taki klosz powinien kierować snop światła wyłącznie w dół tylko na daną ulicę.Jest to strata energii a co za tym idzie również pieniędzy.

Skomentuj