Włocławskie MPK planuje zakup 20 niskoemisyjnych autobusów i wybudowanie specjalnych wiat przystankowych funkcjonujących także jako parkingi dla rowerów. Spółka podsumowała zrealizowany projekt unijny, zdradziła też plany na najbliższe lata.

W czerwcu odbyło się podsumowanie projektu „Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku poprzez zakup nowych autobusów”. W ramach projektu zakupiono 3 hybrydowe Solarisy, które od tego roku z powodzeniem kursują na liniach 4, 13 i 17. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 967 970,00 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 411 585,01 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ma również ambitne plany na kolejne lata. To m.in. zakup 20 niskoemisyjnych autobusów i wybudowanie specjalnych wiat przystankowych-parkingów dla rowerów. Warto dodać, że zakupione w ramach projektu unijnego autobusy Solaris Urbino 12 Hybrid spełniają najbardziej restrykcyjną normę emisji spalin EURO 6. Jak wskazują analizy poczynione przez MPK, dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski we Włocławku w roku 2015 ma wynieść blisko 70 000 osób.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj