1 / 4

System wodociągowy Oławy został rozbudowany o nową magistralę, która ma zapewnić mieszkańcom miasta bezpieczeństwo dostaw wody najlepszej jakości. Uroczystego otwarcia zasuwy łączącej magistralę z siecią wodociągową Oławy dokonano 24 listopada.

Wspólnymi siłami zawór odkręcili: Tomasz Frischmann, Burmistrz Miasta Oława, Roman Kaczor oraz Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie – Krzysztof Pękala.

Od tej chwili pewność, bezpieczeństwo i jakość dostawy wody dla Oławy nabrały nowego wymiaru. Dotychczasowe skutki awarii istniejącej magistrali były odczuwalne przez wszystkich odbiorców wody. System zaopatrzenia miasta opierał się na rozwiązaniach z lat 70 rozbudowywanych i modyfikowanych inwestycjami z lat 90.

Obecnie, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, w ciągu ostatnich 5 lat, ZWiK diametralnie przebudował system dostarczania wody. Wybudował ok. 23 km nowych sieci wodociągowych, zmodernizował 5 studni głębinowych, uruchomił 5 dodatkowych studni i wybudował drugi zakład uzdatniania wody przez co zwiększył dwukrotnie możliwości jej ujęcia, uzdatniania i dostawy. Wszystkie obiekty zostały wyposażone w nowoczesny system awaryjnego zasilania w energię elektryczną oraz zdalny system sterowania i monitoringu.

Zaprojektowana i wybudowana przez ZWiK magistrala długości 3,7 km i średnicy 400/315 mm stała się dopełnieniem tych inwestycji i obecnie to ona jest główną „autostradą” poprzez, którą woda dociera do kranów mieszkańców Oławy.

Działania te spowodowały, że oławianie mogą być pewni dostawy wody w wymaganej ilości i pod stabilnym ciśnieniem, a to sprawia, że dzisiaj system zapewnienia dostawy wody jest mocnym atutem Oławy, który wraz z doskonałą jakością Oławskiej Średniozmineralizowanej wyróżnia ją na tle innych miast.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj