Wkrótce rozpocznie się budowa nowych wałów przeciwpowodziowych nad Widawą, które zabezpieczą przed falą wezbraniową mieszkańców Wrocławia oraz gmin Czernica i Długołęka. Na długości dwóch kilometrów zostanie przebudowany istniejący wał przeciwpowodziowy.

Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczenie przed powodzią miejscowości położonych wzdłuż Widawy, powyżej Wrocławia. Umowa zawarta przez Wody Polskie z firmą Skanska S.A. „WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław” obejmuje m.in. budowę wałów przeciwpowodziowych o długości 11 km wzdłuż lewego i prawego brzegu Widawy.

Wykonawca uszczelni korpusy wałów przeciwpowodziowych oraz podłoże pod nimi za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej lub ekranu uszczelniającego. Wybuduje również ok. 3,8 km rowów i drenaży odwodnieniowych. Konserwację lub remont przejdzie też ok. 2,2 km istniejących rowów odwodnieniowych. Nowo powstałe drogi serwisowe na wałach będą dostępne dla spacerowiczów i rowerzystów. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną również odcinki ulic Wilczewskiej, Topolowej i Rzecznej w Kiełczówku.

– Inwestycja będzie realizowana z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze w celu zagwarantowania skutecznej ochrony klimatu, fauny i flory, wód powierzchniowych i gruntowych oraz samych gruntów. Prace będą wykonywane pod nadzorem zespołu przyrodników, w którego skład wejdą fitosocjolog, ichtiolog, herpetolog, entomolog, chiropterolog, ornitolog oraz teriolog. Tereny wzdłuż Widawy są cenne przyrodniczo. Swoje siedliska mają tu dziki, sarny, lisy, zające, nietoperze nocek i mopek, traszka grzebienista, ryby oraz motyle: modraszek i barczatka. Rośnie tu też bogata roślinność oraz wiele gatunków drzew, które warto chronić – zapowiedziała Anna Tarka, rzeczniczka Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Inwestycja ma być gotowa za dwa lata. Jej koszt wyniesie ok. 92 mln złotych.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj