Wody Polskie prowadzą działania, których celem jest oczyszczenie dna i brzegów zbiornika wodnego Świnna Poręba z porastających go zakrzaczeń i zadrzewień. Dotychczas zostało oczyszczonych ponad 6 km brzegów.

„Krzewy i zadrzewienia porastające czaszę zbiornika wodnego zostały dotychczas usunięte na powierzchni ok. 42 ha, co pozwoliło na oczyszczenie 6,2 km brzegów” – podało przedsiębiorstwo.

Prace, realizowane od października 2019 r., objęły oczyszczenie dwóch zatok znajdujących się w Jamniku, brzegów zbiornika na odcinku od starego kamieniołomu w Skawcach po Mucharską Górę, zatoki u ujścia Stryszówki w Dąbrówce, a także teren wokół wyspy na Zagórzu i ujściowy odcinek Jaszczurówki na Zielonej.

Dodatkowo, w trakcie prowadzonych prac, oczyszczone zostało z zakrzaczeń stanowisko archeologiczne po dworze z przełomu XVIII i XIX w., które znajduje się na wyspie na Zagórzu.

10 kwietnia br. ma zostać rozstrzygnięty przetarg na czyszczenie dna zbiornika w jego cofkowej części u ujścia Skawy o powierzchni ok. 35 ha oraz brzegów zbiornika na kolejnych 34 ha powierzchni.

Ma to prowadzić do poprawy przepływu wód w zbiorniku i podniesienia ich jakości. Poprawią także bezpieczeństwo osób przebywających nad zbiornikiem i podniosą wartości krajobrazowe.

Zbiornik wodny Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie) powstał w Małopolsce na rzece Skawie, która jest dopływem Wisły. Początkowo było nazywane zbiornikiem Świnna Poręba od miejscowości, gdzie powstała zapora. Ma pojemność 161 mln m sześc. i maksymalną powierzchnię 1 tys. 35 ha. Maksymalna wysokość zapory to 54 m, a jej długość 604 m. Budowa była najdłużej prowadzoną inwestycją w Polsce – trwała od 1986 r. Przedsięwzięcie pochłonęło 2,2 mld zł.

Zbiornik ma spełniać funkcje przeciwpowodziowe i retencyjne dla m.in. Wadowic i Krakowa, a zarazem rezerwuaru wody do celów komunalnych i przemysłowych w woj. śląskim. Przyczynić się ma do rozwoju infrastruktury technicznej i gospodarczej okolicznych terenów. Wokół niego możliwy będzie rozwój usług turystycznych. Z początkiem marca br. Wody Polskie podały, że zbiornik jest już napełniany.

Czytaj więcej

Skomentuj