Dziś w Warszawie rozpoczęła się V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”.

Wyeksploatowane pojazdy wraz z występującymi w nich cieczami i innymi elementami są odpadami niebezpiecznymi zagrażającymi środowisku. Ze względu na swoje negatywne oddziaływanie wszystkie wycofane samochody powinny być przekazywane do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów. Przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem są niezmiernie ważni dla ochrony środowiska naturalnego. Niestety, legalne stacje demontażu napotykają w Polsce na szereg problemów.

Aby poszerzyć wiedzę oraz umożliwić wymianę doświadczeń w zakresie zagadnień związanych z branżą wrakową firma ABRYS organizuje kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”. Podczas obrad prelegenci przedstawią praktyczne aspekty działania stacji demontażu. Omówione zostaną również aktualne uwarunkowania prawne i ich planowane zmiany, a także możliwości pozyskiwania funduszy unijnych i sposoby walki z szarą strefą.

W okresie 2007-2013 przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza programów dofinansowujących projekty związane z rozwojem zakładów. Dotacje, od niewielkich kwotowo, dostępnych w programach regionalnych, do dużych w Programie Infrastruktura i Środowisko, po raz pierwszy są tak różnorodne i dysponują tak wielkim budżetem. – Najważniejsze jednak, to sięgnąć po nie w odpowiednim momencie i nie zaprzepaścić szansy na rozbudowę przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania w projekt wyłącznie środków własnych. Kluczowymi czynnikami sukcesu w procesie ubiegania się o środki unijne są przede wszystkim poprawność formalna wniosku o dofinansowanie, dobra sytuacja finansowa przedsiębiorcy, gwarantująca sprawne i bezproblemowe wdrożenie projektu oraz wysoka ocena merytoryczna projektu, przeprowadzona w oparciu o zatwierdzone w danym programie kryteria oceny – mówi Anna Jeżowska-Siwek z AM Projekty s.c., która wygłosi na konferencji referat "Pozyskiwanie funduszy unijnych przez stacje recyklingu pojazdów – możliwości".

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele stacji obsługi i demontażu oraz punktów zbierania, właściciele instalacji do strzępienia pojazdów i reprezentanci właściwych organów administracji publicznej.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj