1 / 2

1 listopada na wrocławskich drogach rozpoczął się sezon zimowy, który potrwa do 31 marca 2022 r. Jakie obszary są nim objęte we Wrocławiu?

 

Podobnie jak w ubiegłym roku we Wrocławiu zwiększony został zakres terenów objętych zimowym utrzymaniem. Ilość oczyszczanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz wydzielonych ścieżek rowerowych wzrosła o ponad 100 tys. mkw. Powierzchnia oczyszczanych parkingów to blisko 10 tys. mkw. więcej. Przybyło też 36 przystanków komunikacji miejskiej. Planowanym zimowym oczyszczaniem objętych zostało 1140 km dróg.

– Z roku na rok coraz więcej terenów objętych jest zimowym utrzymaniem pasa drogowego. Wynika to głównie z rozbudowy infrastruktury oraz zmian w komunikacji zbiorowej – mówi Dorota Witkowska, rzeczniczka Ekosystem sp. z o.o.

 

Prace w trakcie sezonu zimowego

Standardowo prace wykonywane w ramach sezonu zimowego obejmują prowadzenie tzw. „akcji zima”, czyli oczyszczanie pasa drogowego w technologii zimowej (zapobieganie i likwidowanie gołoledzi, zlodowacenia lub śliskości, usuwanie śniegu). Prowadzone są też prace w technologii zamiennej czyli takie które wykonywane w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie wymagają prowadzenia prac w technologii zimowej. Polegają one na oczyszczaniu, mechanicznym oraz ręcznym, jezdni oraz pasa drogowego (wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, zieleńców, przystanków).

Pługosyparki oraz brygady robocze w gotowości

Na potrzeby prowadzenia „akcji zima” we Wrocławiu przygotowanych jest 51 pługosyparek jezdniowych (w tym 5 napędzanych gazem ziemnym) oraz 24 pługosyparki chodnikowe. Wykonawcy zgromadzili 3460 Mg chlorku sodu, 76 Mg chlorku wapnia, 20 Mg chlorku magnezu oraz 622 Mg kruszywa.

– Specjalistyczne pojazdy wykorzystywane podczas „akcji zima”, ich obsługa oraz brygady robocze są gotowe, by w razie potrzeby rozpocząć prace mające na celu zapobieganie i likwidowanie śliskości w pasie drogowym czy też usuwanie śniegu. Działania podejmowane są na podstawie prognozowanych warunków meteorologicznych oraz monitorowania stanu jezdni – dodała Dorota Witkowska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych osiedlowych i zakładowych oraz place przed dworcami kolejowymi i autobusowym odpowiedzialni są zarządcy lub właściciele terenu;
za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.

Czytaj więcej

Skomentuj