Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Maślice i budowa kompostowni to inwestycje zrealizowane przez Miasto w ramach projektu „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I”. Inwestycja, współfiansowana ze środków Funduszu Spójności, kosztowała ponad 24 mln euro.

Wartość całego projektu wynosi 24,1 mln euro. W tym dofinansowanie z Funduszu Spójności to kwota 13,5 mln euro, co stanowi 66 % kosztów kwalifikowanych projektu. Całość inwestycji została zrealizowana w latach 2000-2010.

W ramach projektu zrekultywowano największe wrocławskie składowisko Maślice. Zasadniczym celem rekultywacji była poprawa stanu środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa sanitarnego: zatrzymanie przenikania zanieczyszczeń do wód gruntowych i do Odry oraz wyeliminowanie emisji gazu składowiskowego do powietrza.

W ramach rekultywacji wzmocniono zbocza składowiska, uszczelniono je materiałem syntetyczno-mineralnym, obsypano warstwą kruszywa i gruntu. Aby zapobiec niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego do atmosfery wybudowano system odgazowujący składowisko. Dzięki temu wyeliminowano przykre zapachy, które były odczuwane przez mieszkańców okolicznych osiedli. Poprawiła się też estetyka składowiska i jego otoczenia.

W tym roku uruchomiono również kompostownię odpadów zielonych, która może przyjąć 6 tysięcy ton odpadów rocznie. Na jej terenie wydzielone jest miejsce do gromadzenia odpadów zielonych, miejsce na pryzmy kompostowe oraz magazyn kompostu gotowego z uszczelnionym dnem. W ramach inwestycji zmodernizowano budynek, w którym znajdują się pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz cześć warsztatowo-garażowa. W ramach projektu zakupiono sprzęt do produkcji gotowego kompostu. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj