W przyszłym roku zostanie zmodernizowanych 21 budynków oświatowych we Wrocławiu pod kątem lepszego zarządzania energią. Z kasy miasta nie zostanie na to wydana ani jedna złotówka.

Remonty będą przeprowadzone w projekcie "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych". Realizowany jest on od 9 lutego br.

Najpierw wykonano w nim audyty energetyczne w 267 budynkach szkolnych. – Po kontroli wytypowano 21 najbardziej zaniedbanych pod tym względem placówek, w których w przyszłym roku nastąpi tzw. termomodernizacja – mówi wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Finansowanie tych inwestycji będzie przeprowadzone przez firmę wyłonioną w przetargu. Zostanie on ogłoszony w ciągu kilku tygodni. Wykonawca wykona remonty w tzw. formule esco, czyli firma sama wyłoży pieniądze na remont a wynagrodzeniem będzie część oszczędności jaką szkoła uzyska dzięki modernizacji. Oszczędności będą wyliczane na podstawie zamrożonych faktur zużycia energii na koniec 2012 roku i rzeczywistych kosztów po przeprowadzonych pracach remontowych. Jaka część zaoszczędzonych pieniędzy trafi do miejskiej kasy, zależy od wyników przetargu, w którym wykonawca musi wskazać jaka część oszczędności będzie jego wynagrodzeniem i przez ile lat chce to wynagrodzenie pobierać.

– Według wyliczeń zwrot poniesionych inwestycji przez wykonawcę nastąpi po niespełna 10 latach – mówi Olga Raduchowska, koordynator projektu z wydziału edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu. – Cały projekt jest zaplanowany na 20 lat, zakładamy jednak, że czas trwania kontraktu w formule esco będzie trwał maksymalnie 15 – dodaje Raduchowska. Spodziewana skala oszczędności wynosi ponad 1,2 mln złotych rocznie.

Największą zaletą takiego pomysłu jest wyremontowanie szkół z funduszy pozabudżetowych oraz zamrożenie wydatków na energię na kilkanaście lat. 21 budynków przeznaczonych do termomodernizacji to pierwsze z 70 placówek w projekcie.

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj