260 ton azbestu ma zostać usunięte do końca listopada w ramach “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia na lata 2012-2032”. Wrocławianie do końca zeszłego roku zgłosili wykorzystywanie ponad 2 tys. ton wyrobów zawierających ten materiał.

W lipcu został rozstrzygnięty przetarg i wybrani wykonawcy na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Wrocławia w 2012 r. Mieszkańcy, którzy do 19 marca tego roku zadeklarowali udział w programie, teraz w bezpieczny sposób mogą się pozbyć użytkowanego azbestu. Na wykonanie programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Wrocław dofinansowanie 85% jego kosztów kwalifikowanych, w tym 50% kosztów ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2 – usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 35% kosztów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach tegorocznych działań miasto zamierza usunąć 11% (260 ton) wszystkich zgłoszonych wyrobów z azbestu. Działania polegają na demontażu wyrobów z budynków, oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego oraz zbieraniu, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia powstałych odpadów z azbestu. Działania mogą także obejmować zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zdemontowanych wcześniej wyrobów. Realizacja programu nie obejmuje kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów azbestowych wyrobami bez szkodliwych substancji. Nie obejmuje także refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu, poniesionych przez użytkowników.

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj