1 / 3

Drewniane kładki na palach, pomosty nad wodą i ścieżki z małą architekturą wokół stawu już wkrótce będzie można podziwiać w starorzeczu Odry na Swojczycach, gdzie rewitalizowany jest niezwykle piękny i naturalny zakątek Wrocławia.

Do tej pory teren leżący między ulicami: Swojczycką, Gospodarską, Miłoszycką i Ludową był dość mocno zaniedbany. Jednak przed wojną mieszkańcy chętnie tu przyjeżdżali by odpoczywać i pływać na kajakach. Od wielu lat Rada Osiedla składała wnioski w ramach Karty Zadań Inwestycyjnych o oczyszczenie tego terenu.

„Dziki” krajobraz

Obecnie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) miejsce to, o wyjątkowym przyrodniczym charakterze, z dnia na dzień pięknieje. Prace są realizowane w trudnym terenie, mocno zadrzewionym i wąskim. – Najpierw wymagał przeprowadzenia prac porządkowych m.in. usunięcia śmieci  i gruzu oraz wycinki martwych lub zamierających drzew  – mówi Aleksandra Zienkiewicz z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, który prowadzi inwestycję.

Inwestycja w całości prowadzona już według wytycznych z „Karty informacyjnej do standardów ochrony drzew w inwestycjach”, którą wprowadził Wrocław, aby jeszcze lepiej chronić zieleń.

Naturalny charakter

Podczas prac wykorzystywane są naturalne materiały, głównie drewno i kamień. Przy drewnianych i wzniesionych nad terenem na palach ścieżkach mają powstać tablice informacyjne o występujących w parku gatunkach zwierząt. Ścieżki drewniane uzupełnią aleje wykonane z kruszywa. Zbudowana zostanie też ścieżka z szarogłazów na wzór górskich alejek.

Nad wodą powstaną drewniane pomosty: jeden będzie o charakterze widokowym, a drugi tzw. leżakowy zejdzie praktycznie nad taflę wody i będzie idealny do odpoczynku. W ramach pierwszego etapu prac parkowa ścieżka połączy się specjalną kładką z ul. Ludową.

W parku przybędzie też nowych drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych. Wiele obumarłych pni, zagrażających bezpieczeństwu ludzi pozostanie, po odpowiednim zabezpieczeniu, na terenie spełniając nadal swoją funkcję w ekosystemie. Mieszkańcy chcący podziwiać naturę będą mogli odpocząć na leżakach lub ławeczkach.

Pod nadzorem ekspertów

Całość prac nadzorują dendrolodzy i ornitolodzy. Przed przystąpieniem do inwestycji każde związane z wycinką drzewo zostało indywidualnie ocenione właśnie przez tych specjalistów. W konsultowaniu brała udział też Rada Osiedla i liderka projektu WBO. Pierwszy etap prac prowadzonych w ramach WBO ma zakończyć się jesienią.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj