Zapraszamy do zapoznania się z serwisem internetowym powstałym w wyniku realizacji projektu pt.: "Optymalizacja gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i odpadami w przemyśle – baza danych innowacyjnych rozwiązań".
Misją projektu jest przekazanie możliwie największej rzeszy użytkowników procesów produkcyjnych współczesnej wiedzy o możliwościach racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i powstającymi z nich odpadami przemysłowymi oraz do środowisk narażonych na oddziaływanie dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.
Projekt ma służyć poprawie zrozumienia i rozszerzeniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami realizującymi tradycyjnie i/lub podejmującymi nowe przedsięwzięcia wytwórcze oraz zajmującymi się ochroną środowiska ludzkiego i przyrodniczego.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim teren Podkarpacia. Jednak z uwagi na umieszczenie stworzonej bazy danych w Internecie, dostępna jest również dla podmiotów mających siedzibę w pozostałych regionach kraju.
Dla kompleksowego potraktowania zagadnienia uwzględniono trzy stany skupienia eksploatacyjnego i/lub odpadu przemysłowego: lotny(LO), ciekły (CI) i stały (ST), dlatego stworzony serwis nosi skróconą nazwę LOCIST i znajduje się pod adresem: www.locist.pl
Państwa rejestracja w serwisie będzie dla nas potwierdzeniem trafności wykonywanych prac na rzecz Podkarpacia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj