Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

 • To event minęło.

Kongres Gospodarki Odpadami (KGO) to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli: nauki, praktyki gospodarczej, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami. Wydarzenie organizowane jest przez Główną Sekcję Gospodarki Odpadami Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, będąc naturalną kontynuacją organizowanego od 1995 roku Forum Gospodarki Odpadami. I edycja Kongresu odbędzie się w dniach 15-18.05.2022 r. w Starych Jabłonkach. 

Celem strategicznym KGO jest wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i samorządów z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy efektywnego systemu oraz wdrażania niezbędnych zmian w gospodarce odpadami.

Kongres będzie spotkaniem o charakterze konferencyjno-szkoleniowym organizowanym cyklicznie (w cyklu dwuletnim) zajmującym się kompleksową gospodarką odpadami, skupiającym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, projektantów, firm komunalnych i instalacji przetwarzających odpady, jak również przedstawicieli wykonawców inwestycji, instytucji finansujących (banki, fundusze pomocowe), wynalazców (firmy technologiczne, centra B+R) oraz świata nauki (uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze).

Kongresowi towarzyszyć będzie publikacja monografii i materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej. Przewiduje się publikacje wybranych artykułów w czasopiśmie naukowym.

Ważnym celem Kongresu będzie przygotowanie sektora gospodarki odpadami do koniecznych zmian dotychczasowego paradygmatu systemu gospodarki odpadami i skutecznego wdrażania rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym czy europejskim zielonym ładem oraz określenie uwarunkowań dla szerszego wdrażania innowacji w sektorze.

Do podstawowych, podejmowanych w trakcie Kongresu Gospodarki Odpadami, zagadnień merytorycznych należy zaliczyć:

 • Minimalizacja powstawania odpadów,
 • Aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne wdrażania wymagań gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarce odpadami,
 • Zmiany jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych w wyniku wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej,
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym w odpadach komunalnych – przykłady działań wdrożeń
  (PL i Kraje Członkowskie UE),
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w odpadach opakowaniowych i innych, powstałych
  po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta, ekoprojektowanie,
 • Gospodarka innymi wybranymi grupami odpadów (m. in.: odpady medyczne, paliwa
  z odpadów, ZSEE, zużyte opony, baterie i akumulatory etc.),
 • Innowacje w organizacji i technologii gospodarki odpadami,
 • Znaczenie i wpływ na systemy gospodarki odpadami (SGO) Konkluzji BAT dla przetwarzania
  i termicznego przekształcania odpadów,
 • Mechanizmy wspierania działań w zakresie SGO oraz finansowania innowacji,
 • Efektywność systemów gospodarowania odpadami,
 • Przewidywanie rozwoju technologii w GOZ (w tym recykling materiałowy, chemiczny
  i biologiczny oraz odzysk odpadów),
 • Nowe trendy w obszarze Urban Mining oraz Waste Architecture.

Więcej informacji o wydarzeniu: www.kgo.pzits.pl

Szczegóły

Kategoria
GOSPODARKA ODPADAMI
Start:
15 maja 2022
Koniec:
18 maja 2022
Strona internetowa:
http://kgo.pzits.pl/

Miejsce

Stare Jabłonki

Organizator

PZITS

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny