Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

  • To event minęło.

 

Zapraszamy na konferencję na Temat Biopaliw pt. „Zrównoważone biopaliwa szansą dla niskoemisyjnego transportu. Szanse i wyzwania przed krajową branżą biopaliw”, która odbędzie się 27 października 2017 roku w Centrum EXPO XXI Warszawie przy okazji tegorocznych Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2017.

Konferencja ma służyć za swoistego rodzaju platformę wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń podmiotów występujących na poszczególnych etapach łańcucha wytwórczego biokomponentów, jak również stanowić forum komunikacji w zakresie najnowszych trendów naukowo-technicznych towarzyszących branży biopaliw. Wydarzenie tradycyjnie opierać się będzie na wystąpieniach w formie prezentacji tematycznych, zaś centralnym punktem będzie debata ekspercka w formie dyskusji panelowej z udziałem liderów opinii i przedstawicieli zaangażowanych w legislację  biopaliwową jednostek administracji publicznej.

W programie między innymi:

  • zmiany legislacyjne w prawodawstwie krajowym i europejskim;
  • kierunki rozwoju sektora biopaliw i kluczowe wyzwania stojące przed branżą;
  • debata ekspercka z udziałem przedstawicieli branży i administracji publicznej;
  • i wiele więcej…

Adresaci konferencji: Wytwórcy biopaliw i biokomponentów, przedstawiciele jednostek certyfikujących i reprezentanci innych ogniw  łańcucha wytwórczego, przedstawiciele jednostek naukowych związanych z biopaliwami, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, osoby zainteresowane polityką energetyczno-klimatyczną kraju i odnawialnymi paliwami transportowymi.

Zachęcamy do udziału w Konferencji pt. „Zrównoważone biopaliwa szansą dla niskoemisyjnego transportu. Szanse i wyzwania przed krajową branżą biopaliw”.

Szczegóły

Kategoria
ENERGIA
Data:
27 października 2017
Strona internetowa:
http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html?&L=0

Miejsce

Warszawa

Partnerzy wydarzenia

Czysta Energia