22.12. 2021 o godzinie 9.00 rozpoczęło się szkolenie on-line dla Wnioskodawców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne na przedsięwzięcia polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Zapraszamy do śledzenia transmisji poniżej:

Od 6 grudnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie m.in. projektów dotyczących budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Zaplanowana alokacja sięga 1 mld zł.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

– rola ITPO w gospodarce odpadami i ciepłownictwie

– formy i warunki udzielania dofinansowania (NFOŚiGW), w tym:

– formularz wniosku o dofinansowanie wraz z listą wymaganych załączników,

– szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć,

– zagadnienia związane z pomocą publiczną.

– formy i warunki udzielania dofinansowania (BOŚ, Pekao SA)

Zaproszeni goście

Swój udział w warsztatach zapowiedzieli m.in.:

  • Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w MKiŚ,
  • prof. Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW,
  • Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Pekao S.A.,
  • Marzena Koczut, wiceprezes zarządu BOŚ S.A.,
  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pająk.

Program priorytetowy oraz ogłoszenie o naborze wniosków dostępne są na stronie:

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”

Czytaj więcej

Skomentuj