Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy niemal 304 mln zł na 41 przedsięwzięć związanych z rozwojem wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt tych projektów to niemal 816 mln zł.

Dofinansowane inwestycje polegają na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji. To technologia stosowana w energetyce, która sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala na jej większe pozyskanie. To również jedno z narzędzi w walce ze smogiem. Rezultatem zawartych umów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ rocznie, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie ponad 740 tys. ton równoważnika dwutlenku węgla.

Narodowy Fundusz wesprze dofinansowaniem dziewięć projektów wykorzystujących biomasę w procesach wysokosprawnej kogeneracji. Otrzyma je m.in. producent i dostawca peletu i brykietu drzewnego, który realizuje budowę elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim. Tego typu systemy wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystujące biomasę i biogaz, uruchomione mają być także m.in. w Lublinie, Wyszkowie, Sieradzu, Dzikowcu, Lutolu czy Iłówcu Wielkim.

32 podmioty, które zostaną dofinansowane przez NFOŚiGW, postawiły na wykorzystanie gazu ziemnego w wysokosprawnej kogeneracji. To m.in. miejskie ciepłownie w Skierniewicach, Chełmie, Ostrowie Wlkp., Ciechanowie, Radzyniu Podlaskim, Pruszczu Gdańskim, Dębicy, Brodnicy czy Pile. Skorzystać mają także przedsiębiorstwa prywatne, wśród nich np. zakłady AMIKI, Veolia Energia z Poznania i Łodzi czy Polmlek w Lidzbarku Warmińskim i Grudziądzu.

Pełna lista beneficjentów znajduje się tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj