Rozpoczęły się prace polegające na remoncie fragmentu muru oporowego na lewym brzegu Warty. Blisko stumetrowy odcinek jest naprawiany i wzmacniany, bo był już w złym stanie technicznym.

Wzmacnianie muru oporowego Warty na obecnym etapie polega przede wszystkim na umocnieniu podwodnej części jego konstrukcji.

– Za pomocą odpowiedniego dźwigu wbijane są stalowe ścianki. W kolejnych krokach odnawiana będzie nadwodna, ceglana część. Wykorzystywane podczas tych prac będą wiszące rusztowania – mówi Barbara Plenzler-Horváth, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowa konstrukcja stalowa

Prace toczą się na lewym brzegu Warty, w rejonie przepompowni na Garbarach. Inwestycja zapobiegnie dalszej degradacji konstrukcji muru, który powstrzymuje osuwanie się gruntu.

Część podwodna muru składaj się z elementów drewnianych i jest obecnie wzmacniania nową konstrukcją stalową. W następnym etapie prac przestrzeń między starą ścianką nabrzeża a nową wypełni beton. Dzięki takiemu wzmocnieniu poprawi się stateczność muru oporowego, a ścianka stalowa przejmie parcie gruntu w dolnej części nabrzeża. Dno rzeki wzdłuż muru zostanie dodatkowo umocnione pasem z kamieni, co zabezpieczy mur przed podmywaniem.

Zmiany nad wodą

Zmieni się również część nadwodna muru. Skorodowane i powyginane odbojnice zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi, które będą zawierać elementy drewniane. Charakterystyczne ceglane ściany zostaną oczyszczone, a ubytki uzupełnione materiałem jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego. Proces gruntownego czyszczenia i zabezpieczenia przed korozją przejdą także stalowe elementy muru, takie jak m.in. dźwigary i pierścienie cumownicze. Odtworzona zostanie także drabina zejściowa. Wykonawca zajmie się również zagospodarowaniem terenu wzdłuż muru, dogęści grunt i posadzi tam niskie krzewy oraz założy trawniki.

źródło: Poznańskie Inwestycje Miejskie

Czytaj więcej

Skomentuj