Uchwalona przez Sejm „ustawa o podatku zryczałtowanym” jest niezgodna z art. 167 Konstytucji RP – uważają samorządowcy zrzeszeni w Związku Miast Polskich, którzy apelują do Prezydenta RP o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

W odpowiedzi na przyjętą przez Sejm, ustawę pozwalającą na transfer wpływów z PIT do budżetu centralnego, samorządowcy wystąpili do Prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy i podpisanej przez Prezydenta w dniu uchwalenia, część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy nie mają udziału. Przedstawiciele ZMP wyliczyli, że oznacza to transfer ok. 1,4 mld zł rocznie z budżetów JST do budżetu centralnego. “Jest to wbrew konstytucyjnej zasadzie, adekwatności, mówiącej o tym, że zasilanie finansowe samorządów powinno być proporcjonalne do przekazanych zadań. W tym przypadku nie ma mowy o jakimkolwiek zmniejszeniu zakresu zadań JST, ani o rekompensacie poważnego ubytku w dochodach” – stwierdzają.

W trakcie prac parlamentarnych Senat na wniosek samorządów wprowadził rekompensatę tych ubytków, ale Sejm odrzucił poprawkę Senatu.

Czytaj więcej

Skomentuj