Ekologiczne dofinansowanie pomoże ośrodkowi dla niewidomych w Laskach oszczędzać energię i pieniądze. Nowy projekt współpracy dotyczy przedsięwzięć takich jak m.in. termomodernizacja budynków ośrodka.

Przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii rozpoczęli współpracę, chcą dzielić się wiedzą i  standardami w zakresie m.in. efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Ośrodek w Laskach szczyci się tym, że od początku swojego istnienia kształtuje w wychowankach i wśród pracowników postawy proekologiczne i nawyki związane z oszczędzaniem. W praktyce ta współpraca da m.in. to możliwość ocieplenia budynków ośrodka tak, żeby nie traciły cennej energii i pozwoli na obniżenie rachunków za ogrzewanie. To szczególnie ważne, bo działające od przeszło stu lat towarzystwo korzysta z budynków, które ze względu na swój wieki historię nie sprostają obecnym wymaganiom i standardom dotyczącym efektywności energetycznej.

W uroczystości wziął udział minister środowiska Marcin Korolec, który podkreślał: Ekologiczne dofinansowanie pomoże ośrodkowi w Laskach i jego podopiecznym na oszczędzanie energii i pieniędzy oraz lepsze zarządzanie dla towarzystwa. Pomoc resortu środowiska w termomodernizacji pomoże łatwiej utrzymywać ośrodek, który pełni ważną misję społeczną.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Deklarację współpracy złożyli: prezes Władysław Gołąb (TOnO) i prezes Zbigniew Szpak (KAPE).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj