Ponad 10 mln zł będzie kosztowało usunięcie i unieszkodliwienie ponad 3 tys. ton źle składowanych odpadów chemicznych ze składowiska w Kaliszu. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW.

Na utylizację odpadów chemicznych składowanych w granicach miasta NFOŚiGW przekazał ponad 5 mln zł. Przedsięwzięcie ma zostać przeprowadzone do 30 listopada 2020 r.

Jego przedmiotem jest usunięcie oraz termiczne unieszkodliwienie nielegalnie i niewłaściwie magazynowanych odpadów niebezpiecznych, stwarzających dla zagrożenie w postaci potencjalnego, niekontrolowanego uwolnienia się substancji do środowiska, eksplozji lub pożaru materiałów łatwopalnych.

Odpady te stanowiło ponad 3 tys. ton mieszaniny o nieznanym składzie chemicznym, z których ok. 2,7 tys. ton uznano za niebezpieczne. Są one magazynowane w budynku o powierzchni zabudowy niemal 1 tys. m kw.

Zagrożenie powstało w 2013 r. w wyniku niewłaściwego, niezgodnego z obowiązującym prawem magazynowania m.in. drażniących i łatwopalnych chemikaliów. Od 2015 r. odpady te uważa się za porzucone przez prowadzącego działalność gospodarczą. Przejmując na własność nieruchomości, w obszarze których zmagazynowano odpady (działkę i budynek magazynowy wraz z nielegalnie nagromadzonymi w nim odpadami) Miasto Kalisz uzyskało możliwość sięgnięcia po pomoc finansową z NFOŚiGW.

Dotacja wspierająca zadanie została przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zasobów programu priorytetowego “Ochrona powierzchni ziemi – cz. 1 – Rekultywacja terenów zdegradowanych”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj