– Przyjęte rozwiązania problemu zagospodarowania osadów ściekowych, oparte w zdecydowanej większości na suszeniu i termicznym przekształcaniu, są jak najbardziej słuszne i wobec wymogów zaadaptowanego prawa wspólnotowego jedynie możliwe – uważa dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Osady ściekowe, jako produkt uboczny oczyszczania ścieków przez wiele lat trafiały na składowisko odpadów w postaci wstępnie ustabilizowanej. Stanowiły one duży problem ze wzglądu na uwodnienie, masę oraz zagrożenie sanitarne. Obecnie oczyszczalnie ścieków wytwarzają coraz większe ilości osadów ściekowych, w których przekroczone są dopuszczalne poziomy stężeń metali ciężkich, jak i widoczne jest duże z ich strony zagrożenie sanitarne. Wymagają one zastosowania technologii termicznego unieszkodliwienia. Według KPGO i KPOŚK do 2018 roku ponad 50 % wytworzonych osadów ściekowych będzie unieszkodliwianych termiczne. Jednak wprowadzenie na dużą skalę tego typu przekształcania osadów wiąże się z koniecznością budowy nowych instalacji lub istotną modernizacją już istniejących ciągów osadowych. Biorąc pod uwagę, że termiczne przekształcanie osadów ściekowych może być nie tylko efektywną, ale niejednokrotnie niemal jedyną metodą ich zagospodarowania, coraz więcej oczyszczalni ścieków decyduje się wprowadzić właśnie tego rodzaju technologie.

Wystąpienia dr. Tadeusza Pająka "Ocena rozwoju projektów w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w Polsce" będzie można wysłuchać na III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych" w Starachowicach (22-24 września 2009 r.).

Więcej informacji dotyczących konferencji oraz jej szczegółowy program można pobrać tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj