W Tychach podpisana została umowa Budowa Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych – największej na terenie województwa śląskiego inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

Beneficjentem jest Zarząd Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach. Całkowita wartość projektu to ponad 109 mln zł, w tym przyznane dofinansowanie – ponad 69 mln zł.

Projekt ma na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowywanie odebranych odpadów komunalnych z terenu gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Kobiór, Chełm Śląski, Wyry. Obszar objęty Projektem zamieszkiwany jest przez ok. 197 tys. mieszkańców.

Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów zlokalizowany zostanie w Tychach Urbanowicach, przy ul. Lokalnej, w sąsiedztwie istniejącego Składowiska Odpadów Komunalnych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj