W dniu 8 kwietnia, zarząd Funduszu zaplanował pomoc finansową na przedsięwzięcia z kilku sektorów promujących ochronę środowiska w województwie wielkopolskim do realizacji w 2015 roku.  

W wyniku zakończonej oceny merytorycznej II stopnia, WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował pomoc finansową na rok 2015 w postaci pożyczek w wysokości 127 mln zł, a w postaci dotacji w wysokości 2,9 mln zł.

Dotacje i pożyczki podzielono według czterech zasadniczych gałęzi: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem. Wśród dofinansowanych inwestycji znalazło się wiele ciekawych i ważnych projektów. Na uwagę zasługuje m.in. budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Słuszków (pow. kaliski, pożyczka na kwotę 9 250 000 zł), budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Bałdowice (pow. kępiński, pożyczka na kwotę 9 500 400 zł), budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w Prusimiu (pow. międzychodzki, pożyczka na kwotę 14 000 000 zł) czy budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce (pow. ostrowski, pożyczka na kwotę 1 047 979 zł).

Jednocześnie WFOŚiGW w Poznaniu informuje, że wnioskodawcy, których wnioski nie otrzymały propozycji pomocy finansowej, otrzymają indywidualne informacje na temat proponowanej formy pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem pożyczek i dotacji, których poznański WFOŚiGW udzieli wnioskodawcom.

Czytaj więcej

Skomentuj