Polska Grupa Recyklingu PROEKO realizuje kolejną edycję akcji ekologicznej „Zbieramy Baterie”. Działania skierowane są do przedsiębiorców wprowadzających baterie i akumulatory na rynek, samorządów lokalnych oraz do szkół i przedszkoli. Akcja polega na zbieraniu zużytych ogniw, które trafią do recyklingu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami [Dz.U.2001.63.639], producenci i importerzy baterii i akumulatorów, zobowiązani są do utworzenia systemu zbiorki tych odpadów. Powinni oni uzyskać określony poziom odzysku i recyklingu tego typu odpadów. Jeżeli określona w ustawie wartość nie zostanie uzyskana, wprowadzający przedmiotowe wyroby na rynek zobowiązani są do wniesienia na konto właściwego marszałka opłaty produktowej.

– Chcąc uniknąć kar nałożonych przez ustawę, Polska Grupa Recyklingu PROEKO oferuje poprzez swoją akcję pomoc firmom w zbiórce obowiązkowej liczby baterii i akumulatorów. Jako recykler z najbogatszym doświadczeniem w Polsce w tej dziedzinie, gwarantujemy poddanie baterii recyklingowi lub odzyskowi, a przedsiębiorcy uzyskują od nas odpowiedni dokument potwierdzający nasze działania jak i pomoc przy rozliczeniu rocznym do Marszałka. Dodatkowo za każdą partię odebranych baterii, płacimy firmom według określonej stawki – mówi Marek Osik, wiceprezes PGR PROEKO.

PGR PROEKO, chcąc uczyć zachowań proekologicznych od najmłodszych lat, prowadzi zbiórkę baterii również w szkołach i przedszkolach na terenie województwa mazowieckiego. Każda placówka oświatowa chcąca dołączyć do akcji powinna jedynie zadzwonić do firmy i poinformować o chęci uczestnictwa w programie oraz wypełnić stosowny formularz. Następnie recykler wypożycza bezpłatnie specjalny pojemnik na odpady i będzie go regularnie opróżniał. W zamian za zebrane baterie, placówki oświatowe będą otrzymywały punkty, które będą mogły wymienić na atrakcyjne nagrody.

– Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów baterii. Zawierają one metale ciężkie oraz substancje takie jak lit i mangan. Ogniwa mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza. Uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowiek i natury. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go ze środowiska- dodaje Marek Osik.

Obecna edycja akcji potrwa do końca czerwca 2013 roku.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj