Co roku Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej białostockiego magistratu organizuje w szkołach i przedszkolach zbiórkę baterii połączoną z konkursem.

W IV edycji EKOKONKURSU „Baterie – zagrożenie dla środowiska i ludzi” –  (listopad 2008 – czerwiec 2009) udział wzięły 122 placówki oświatowe w Białymstoku.

Akcja promuje wśród dzieci i młodzieży potrzebę wyodrębnienia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Dzięki tej akcji nie trafiają one na składowisko odpadów, ale zostają poddane procesom odzysku.

Pragnąc wyróżnić i nagrodzić uczestników akcji, którzy najefektywniej zbierali baterie, wręczano laureatom EKOKONKURSU dyplomy oraz cenne nagrody.

Tytuł EKOUCZNIA otrzymali uczniowie którzy zebrali powyżej 10 tys. szt. zużytych baterii, w tym I miejsce zdobyła uczennica z ilością 18 367 szt. zużytych baterii, tytuł Ekoklasy  przypadł klasie jednej ze Szkół Podstawowych która zebrała 22 541 szt.  zużytych baterii, tytuł Ekoszkoły – Szkoła Podstawowa, która zebrała w przeliczeniu na jednego ucznia 1,11 kg, a Ekoprzedszkola  – przedszkole z ilością 2,24 kg zebranych zużytych baterii na jednego przedszkolaka.

Baterie z placówek oświatowych odbierane są nieodpłatnie w ramach podpisanych porozumień przez Miasto z PMS Bartnicki i REBĄ. W zbiórkę zużytych baterii włączyli się również zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którym udostępniono pojemniki.

źródło: UM w Białymstoku

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj