Ostrów Wielkopolski wspólnie z Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. zaprasza dzieci i młodzież z ostrowskich przedszkoli i szkół oraz wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego do II edycji konkursu pod hasłem: „PUSZKI, NAKRĘTKI, BATERIE zbieramy, bo o środowisko dbamy”.

Celem konkursu jest ochrona środowiska przed szkodliwymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i dotarcie do mieszkańców miasta poprzez dzieci i młodzież z informacją na temat właściwego postępowania z odpadami.

– Mając na uwadze troskę o nasze środowisko naturalne, a także ilość śmieci jaką generuje nasze społeczeństwo stajemy przed problemem ograniczania ich intensywnego powstawania. Istotą w tym procesie staje się konieczność zmiany mentalności mieszkańców naszego miasta poprzez szeroki zakres edukacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz procesu recyklingu ze szczególnym uwzględnieniem płynących z tego tytułu korzyści dla środowiska – mówi Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO MZO SA.

– Chcemy podnieść świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa, zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów oraz pogłębić poziom wiedzy na temat właściwych zasad gospodarowania odpadami. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy prowadzą segregację, wiele niebezpiecznych dla środowiska odpadów trafia na składowisko. Zbierając selektywnie np. baterie, korki plastikowe, puszki chronimy środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że kolejna edycja konkursu organizowanego podczas Festynu Rodzinnego będzie cieszył się dużym zainteresowaniem  – dodaje Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Zebrane zużyte baterie, korki oraz puszki trafią do odzysku. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznego Festynu Miejskiego majOSTaszki 8 maja 2010r.  Nagrody zostaną ufundowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, ZOiGO „MZO” S.A. 

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj