Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podpisał z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie porozumienie o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy. W ramach projektu, ZE PAK zobowiązał się do sfinansowania z własnych środków budowy Centrum Szkoleniowego OZE.

Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w jednym z najbardziej istotnych obszarów procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski, jakim jest umożliwienie pracownikom sektora energetyczno-węglowego pozyskania nowych i/lub rozszerzenie dotychczasowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Strony zobowiązały się do wspólnego wypracowania formuły współpracy na rzecz stworzenia pracownikom grupy kapitałowej ZE PAK, w tym przede wszystkim osobom zagrożonym utratą pracy, możliwości dostępu do środków unijnych lub krajowych współfinansujących szkolenia i kursy zawodowe, w tym do projektów szkoleniowo-doradczych realizowanych m.in. przez ARR w Koninie.

– W ramach projektu, ZE PAK SA zobowiązał się do sfinansowania z własnych środków budowy Centrum Szkoleniowego OZE umożliwiającego prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane będą uzyskaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centrum Szkoleniowe OZE będzie miejscem, które będzie służyć społeczności Konina i Regionu Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy szkoleń teoretycznych i praktycznych, które będą prowadzone w ramach Centrum, będą mogli również ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych środków unijnych i krajowych wspierających zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w obszarze OZE – informują w komunikacie syngatariusze dokumentu.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział w szczególności pracownicy ZE PAK zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE.

– Stopniowe ograniczanie produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego przez ZE PAK SA podyktowane jest trudnym otoczeniem rynkowym, w którym przyszło funkcjonować spółce, a którego elementami są m. in. zaostrzające się normy emisyjne, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, dynamicznie rosnący import energii elektrycznej do Polski, spadek zapotrzebowania na energię elektryczną wywołany skutkami COVID-19 oraz rosnąca konkurencyjność wytwarzania energii z OZE i gazu – wyjaśniono.

Czytaj więcej

Skomentuj