Gminy skupione w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” tradycyjnie jak co roku przyłączyły się do akcji „Sprzątanie Świata”.

Zaangażowane w akcję dzieci i młodzież szkolna wraz z nauczycielami zbierały odpady porzucone na terenach łąk, pól i lasów oraz na terenach rekreacyjnych. Akcję koordynowały poszczególne Urzędy Gmin. Na potrzeby akcji gminy zakupiły specjalnie oznakowane worki na odpady. Zebrane odpady przetransportowane zostały do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych k. Kalisza.

W tegorocznej akcji Sprzątania Świata 2009 z terenu działania Związku Komunalnego Gmin zebrano i dostarczono do zakładu „Orli Staw” 5,34 ton odpadów z lasów i terenów przyszkolnych.
W akcji wzięło udział ogółem 5 miast i gmin:

– Miasto Kalisz – 2,46 Mg odpadów,
– Miasto Turek – 0,78 Mg,
– Miasto i Gmina Tuliszków – 1,52 Mg,
– Gmina Blizanów – 0,30 Mg,
– Gmina Malanów – 0,28 Mg

 Zakład "Orli Staw" w uzgodnieniu z Gminami  przyjmuje bezpłatnie odpady zebrane podczas  akcji ekologicznych  organizowanych  na terenie gmin Związkowych.  


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj