ZGO Gać dołączyło do grona Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przetwarzających odpady w technologii mechaniczno-biologicznej, które otrzymały od Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Zakład poinformował, że w połowie lipca otrzymał z URE decyzję o udzieleniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Jak ZGO Gać produkuje prąd? Wybudowana tam biogazownia jest instalacją odnawialnego źródła energii (OZE). Z metanu pozyskanego z odpadów komunalnych biogazownia w węźle trigeneracji produkuje ciepło, chłód oraz energię elektryczną. Energia ta zasila urządzenia ZGO, a jej nadwyżka może być sprzedawana. W Polsce istnieją już RIPOK-i, które produkują energię elektryczną, ale wykorzystują ją w całości jedynie na własne potrzeby.

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. działa od 1997 r. Placówka zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi. ZGO Gać jest jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce.

AKTUALIZACJA:  Ze względu na nieprawidłowość stwierdzenia jakoby ZGO Gać był “pierwszym RIPOK-iem uprawnionym do sprzedaży prądu”, biuro prasowe Zakładu postanowiło doprecyzować informację. – ZGO Gać jest pierwszym i jedynym jak do tej pory RIPOK-iem w Polsce, przetwarzającym odpady komunalne w technologii mechaniczno-biologicznej, który otrzymał od Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, elektrowni biogazowej, stanowiącej jednostkę kogeneracji, o łącznej mocy zainstalowanej 1,2 MW, wykorzystującej w procesie spalania biogaz uzyskany w procesie fermentacji termofilowej biomasy – wyjaśnia Magda Grabowska z ZGO Gać.

Redakcja Portalu Komunalnego w związku z powyższym oraz dzięki informacjom zamieszczonym przez naszych czytelników w komentarzach do wpisu postanowiła przeredagować tytuł zamieszczonej wiadomości.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Master Odpady i Energia z Tychów jest pierwszym RIPOK który energię odnawialną z biogazu powstałego w wyniku fermentacji metanowej poziomej wyprodukował 07.08.2014 roku. Pierwszą odnawialną energie z pionowej fermentacji metanowej wyprodukował MZO w Lesznie.

Skomentuj