1 / 4

Jeszcze w tym roku 27 miejsc w Katowicach zostanie zrewitalizowanych w ramach projektu “Akcja Dzielnica”, polegającego na punktowym uporządkowaniu zieleni, nasadzeniu drzew i krzewów oraz montażu elementów małej architektury w 12 dzielnicach miasta.

– Katowice to trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. Prawie połowę jego powierzchni stanowią tereny zieleni – parki, lasy, skwery. Projekt “Akcja Dzielnica” jest odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców, by więcej zieleni pojawiło się także w terenach zabudowanych. Dlatego wytypowaliśmy na początek 27 miejsc, które chcemy zrewitalizować w dwóch etapach – do końca maja oraz do końca września tego roku. Jeżeli efekty zadowolą mieszkańców, na pewno będziemy kontynuować nasz projekt. Całościowy koszt tej inwestycji wyniesie ok. 1 mln zł – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Akcja ma charakter pilotażowy, jeśli się sprawdzi, będzie kontynuowana w kolejnych dzielnicach.

Realizatorem inwestycji, na którą właśnie rozpisano przetarg, będzie katowicki Zakład Zieleni Miejskiej.

– Ze względu na nasadzenia, rozpoczęcie prac zaplanowane jest na wczesną wiosnę, aby w ośmiu pierwszych lokalizacjach rezultaty zobaczyć już w maju tego roku. Wśród tych inwestycji jest m.in. warta 60 tys. zł modernizacja Placu Filaka na Kostuchnie, gdzie nasadzone zostaną krzewy i drzewa oraz pojawi się nowa mała architektura – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Katowicka “Akcja Dzielnica” w liczbach:

  • 12 dzielnic zyska nowe, zrewitalizowane zielone miejsca;
  • 27 rewitalizacji na terenie miasta do końca września 2018 r.;
  • koszt działań to łącznie 1 065 000 zł;
  • w sumie zostanie nasadzonych 193 nowych drzew, 16 821 krzewów oraz 2228 bylin;
  • zostaną ustawione nowe elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) i naprawione fragmenty alejek.

Kolejne inwestycje będą realizowane w połowie roku, a planowany termin ukończenia to wrzesień. Największa z nich, o wartości 145 tys. zł, zrealizowana zostanie w katowickim Janowie. Obszar ten wymaga najpierw oczyszczenia, a następnie nasadzeń i zamontowania elementów małej architektury. Po zakończeniu prac będzie to zupełnie nowa zielona przestrzeń. Wśród zaplanowanych zadań są także nasadzenia krzewów wzdłuż lokalnych ulic i chodników.

Działania rewitalizujące obszary Katowic to uzupełnienie przyjętej polityki miasta, która zakłada szczególną  pielęgnację zieleni i regularne nasadzenia.

– Wiele inwestycji wymaga odpowiedniego przygotowania terenu budowy, a tym samym wycinki drzew. Często wymiana zadrzewienia spowodowana jest także względami bezpieczeństwa. Jednak w Katowicach, mimo braku nakazu, przyjęto politykę prowadzenia regularnych nasadzeń. W ub. r. ZZM  nasadził ponad 4 tys. drzew, z czego ok. 10% stanowiły tzw. nasadzenia zastępcze, czyli obligatoryjne oraz ponad 20,5 tys. krzewów. Te statystyki oznaczają, że na każde wycięte w mieście drzewo, ZZM nasadził w zamian 10 nowych – podsumował prezydent M. Krupa.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj