Ogrodnik Miasta Gdyni zaprasza mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe i zarządców budynków w Śródmieściu do udziału w programie „Zielona Gdynia od podwórka”.

"Zielona Gdynia od podwórka" to program rewitalizacji terenów zieleni położonych w obrębie podwórek Śródmieścia Gdyni, opracowany we współpracy Biura Ogrodnika Miasta z autorami strony www.gdyniaodpodworka.pl, popularyzującej działania na rzecz podnoszenia estetyki gdyńskich kamienic oraz ich otoczenia.

Inauguracja odbędzie się w sobotę 30 kwietnia 2011 w godz. 10.00-16.00 na podwórku przy Placu Grunwaldzkim 16 (wejście przez bramę od strony ul. Armii Krajowej). Podczas inauguracji programu mieszkańcy tamtejszej kamienicy (założyciele wspomnianego serwisu internetowego) wraz z sąsiadami posadzą rośliny, które zakupili zgodnie z projektem aranżacji zaproponowanym im przez Biuro Ogrodnika Miasta.

Miejska Ogrodnik Maura Zaworska-Błaszkiewicz doradzi uczestnikom sobotniej akcji jakie gatunki roślin najlepiej wybierać i jak je pielęgnować. Wszyscy zainteresowani otrzymają materiały informacyjne zawierające wykaz roślin, wskazania co do ich zastosowania, a także zdjęcia.

Dodatkową zachętą dla mieszkańców do porządkowania terenów w ich sąsiedztwie będą rozdawane tego dnia przez Urząd Miasta sadzonki pnączy i krzewów ozdobnych. Rośliny zasłonią nieestetycznie wyglądające garaże, przybudówki, śmietniki i ogrodzenia.

Warunkiem otrzymania sadzonek jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do akcji „Zielona Gdynia od podwórka" (formularz zgłoszeniowy na końcu informacji), co wiązać się będzie z podejmowaniem kolejnych działań na rzecz podnoszenia estetyki podwórek. Dzięki temu powstanie baza kontaktów osób, wspólnot i zarządców budynków chętnych do takiej aktywności. Dla wybranych mieszkańców, którzy złożą odpowiednią deklarację realizacji oraz mapkę obecnego stanu podwórka, Biuro Ogrodnika Miasta przygotuje do wyboru trzy projekty, wraz z kosztem wykonania, a następnie będzie monitorować i dokumentować zmiany zachodzące na poszczególnych podwórkach. Najbardziej odmienione zostaną wyróżnione – nagroda pieniężna, prezentacja w „Ratuszu" oraz internecie.

Program zostanie zaprezentowany 19 maja 2011 r. podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Zieleń Miejska – zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom", która odbędzie się w Gdyni. Po śródmiejskim pilotażu program może w przyszłości objąć kolejne dzielnice miasta.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj