Samorząd Zakrzewa na Mazowszu dzięki niemal 9 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupi cztery autobusy elektryczne oraz osiem ładowarek na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego. Oznacza to dla gminy duży postęp nie tylko ekologiczny, ale i społeczny, gdyż do tej pory nie funkcjonowała tam komunikacja publiczna. Nowe zeroemisyjne pojazdy będą wozić pasażerów głównie do powiatowego Radomia oraz na gminnych trasach wewnętrznych.

Przełomowa dla miejscowej społeczności inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój w Polsce „zielonej” mobilności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże gminie Zakrzew dofinasowanie w wysokości 8 440 875 zł, które stanowi całość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wkład własny gminy wynosi 3 428 625, a ogólny koszt projektu zamknie się w łącznej kwocie 11 869 500 zł. Za te pieniądze zostaną nabyte cztery autobusy o napędzie elektrycznym wraz z punktami ładowania i towarzyszącą infrastrukturą.

– Upowszechnianie w Polsce zeroemisyjnego transportu publicznego powinno dotyczyć nie tylko wielkich miast, ale również mniejszych miejscowości – podkreśla Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Takim założeniem kierujemy się przy wdrażaniu programu „Zielony Transport Publiczny”, dbając o to, aby z nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego mogli korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania. Poprzez finansowe wspieranie takich projektów jak w Zakrzewie, wpływamy zatem nie tylko na poprawę stanu powietrza w kraju, ale zarazem na polepszenie jakości życia lokalnych społeczności. Dotacje ze środków publicznych stanowią szczególnie istotną pomoc właśnie dla niedużych gmin, które mają ograniczone możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, a zmagają się z problemem zanieczyszczenia atmosfery i zjawiskiem wykluczenia transportowego. Z uznaniem przyjmujemy takie inicjatywy jak w gminie Zakrzew, która poprzez uruchomienie ekologicznej komunikacji lokalnej zadba o środowisko i zyska impuls rozwojowy – dodaje wiceszef NFOŚiGW.

Korzystając z dofinansowania ze środków programu „Zielony Transport Publiczny” gmina Zakrzew planuje kupić cztery 12-metrowe autobusy elektryczne o minimalnej mocy silnika 160 kW i z magazynem energii o pojemności co najmniej 200 kWh, dzięki czemu „elektryki” będą mogły jednorazowo przebyć trasę o długości 150 km. Mają to być pojazdy nie tylko bezemisyjne, ale też wygodne, niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadające 29 miejsc siedzących i 75 stojących oraz wyposażone w biletomaty wraz z systemem obsługującym.

W celu ładowania elektrycznych autobusów umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW przewiduje także zakup i montaż ośmiu punktów ładowania: czterech ładowarek o mocy 40 kW i czterech – 120 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą. Stacje te zostaną zlokalizowane w Zakrzewie oraz w następujących pobliskich miejscowościach: Wacyn, Dąbrówka Nagórna, Zakrzewska Wola i Jaszowice-Kolonia. W ramach projektu zaplanowano również przeszkolenie 10 osób: 8 kierowców i 2 mechaników.

– Inwestycja współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie bardzo dużym udogodnieniem dla naszych mieszkańców – przyznaje Leszek Margas, wójt gminy Zakrzew. – Dotychczas utrzymywaliśmy tylko dwa spalinowe autobusy przeznaczone do dowozu uczniów do szkoły. Teraz uruchomienie komunikacji zbiorowej bazującej na pojazdach napędzanych elektrycznie stworzy zupełnie nową sytuację społeczną, ekologiczną i ekonomiczną. „Elektryki” zapewnią stałe połączenie komunikacyjne gminy z Radomiem, co ułatwi ludziom dojazdy do miejsc pracy i nauki, a jednocześnie będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w Zakrzewie i okolicy. Zakładamy bowiem, że wiele osób zechce przesiąść się z prywatnych samochodów do cichych i czystych, ekologicznych autobusów – podsumowuje gospodarz gminy.

Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” została podpisana 15 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego, a ze strony beneficjenta – przez wójta Leszka Margasa w obecności skarbnika gminy Agnieszki Świątkowskiej. Zakończenie projektu przewidywane jest na 16 sierpnia 2023 r. Inwestycja, poza profitami społecznymi i gospodarczymi, przyniesie wymierne korzyści ekologiczne: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 170, 93389 ton w ciągu roku, a także ograniczenie emisji tlenków azotu (o 0,10829 ton) i pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,00042 ton rocznie.

Czytaj więcej

Skomentuj