Redakcja miesięcznika “Zieleń Miejska” zaprasza na webinarium “Zielone drogi i ulice. Zagospodarowanie zielenią pasów przydrożnych, problemy, regulacje prawne i skuteczne rozwiązania”.

Tematem wiodącym wydarzenia będzie zieleń przyuliczna i zagospodarowanie terenów przydrożnych. W programie znajdą się takie zagadnienia jak: pasy zieleni w inwestycjach drogowych, zimowe utrzymanie dróg a zieleń czy studium przypadku dotyczące zieleni w kontekście bezpieczeństwa na drogach.

Nie zabraknie także informacji z zakresu uregulowań prawnych związanych z interwencjami w sprawie drzew przydrożnych czy związanych z przesadzaniem drzew i krzewów w ramach inwestycji drogowych.

Co w programie?

“Bilboard reklamowy – tak, rzeźba – nie! Suchy trawnik – tak, łąka kwietna – nie!”- pod tym przewrotnym tytułem Wojciech Januszczyk – prezes Fundacji Krajobrazy będącej partnerem merytorycznym webinarium – poruszy problematykę tworzenia tożsamości miejsca i zwiększania bioróżnorodności w przestrzeni pasów drogowych.

Jak mówi Wojciech Januszczyk – Dziś z pomocą kompozycji roślinnych i struktur artystycznych możemy tworzyć estetyczną przestrzeń i budować jej dobry odbiór społeczny, tworzyć Genius Loci. Dlaczego więc przychodzi nam to tak ciężko? Dlaczego pasy drogowe wpisują się często w narodową tragedię estetyczną? A przy okazji będzie też kilka zdań o tym, jak przyczynić się do zmniejszania śladu węglowego, podczas procesów utrzymania zieleni w pasach drogowych.

Więcej informacji oraz rejestracja: zielonedrogi.abrys.pl

“Zdrowe i bezpieczne drzewa przydrożne – założenia standardu zarządzania zadrzewieniami” – to z kolei tematyka prelekcji Marka Piwowarskiego – architekta krajobrazu reprezentującego podczas webinarium Fundację EkoRozwoju, który omówi założenia instrukcji zarządzania drzewami przydrożnymi w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prelekcja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli zarządców dróg. Poruszać będzie tematy praktyczne, z którymi borykają się zarządcy terenów publicznych w zakresie zarządzania drzewami w ich pełnym cyklu życia tj. od projektu i doboru roślin poprzez wykonanie nasadzeń, opiekę nad drzewami młodocianymi, niezbędne cięcia, aż po usuwanie drzew. Poruszone zostaną kwestie odpowiedzialności deliktowej za upadek drzewa i spoczywające na zarządcy obowiązki w tym zakresie.

Dla kogo webinarium? 

Webinarium skierowane jest w szczególności dla dociekliwych i doświadczonych praktyków. Będzie możliwość dyskusji na czacie podczas oraz możliwość zadawania pytań prelegentom i poszukiwania zoptymalizowanych rozważań w dostosowaniu do zróżnicowanych sytuacji terenowych.

Grupa docelowa wydarzenia to przede wszystkim:

  • menedżerowie oraz pracownicy zarządów zieleni,
  • menadżerowie oraz pracownicy zarządów dróg,
  • pracownicy samorządów,
  • inwestorzy i wykonawcy inwestycji drogowych,
  • architekci krajobrazu i projektanci.

Dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni i zarządów dróg udział w webinarium jest bezpłatny.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj