Zakończyła się druga edycja konkursu grantowego „Henkel – zielone granty” organizowanego przez firmę Henkel Polska i Fundację Nasza Ziemia. W ramach projektu zrealizowano 20 wyjątkowych programów ekologicznych z całej Polski na łączną kwotę ponad 262 tysięcy złotych.

Dzięki tegorocznym grantom, ufundowanym przez firmę Henkel, autorzy zwycięskich wniosków przeprowadzili różnorodne działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcu zmierzyli się z rzadko poruszanym aspektem zanieczyszczenia środowiska, jakim jest hałas, młodzież z warszawskiego klubu z ul. Brzeskiej przy wsparciu Stowarzyszenia Mierz Wysoko zazieleniała okoliczne podwórka, a dzieci z okolic Ostrołęki monitorowały dzikie wysypiska odpadów w lasach pod czujnym okiem Stowarzyszenia Ekomena. W ramach drugiej edycji konkursu realizowane zostały także m.in. projekty służące ochronie dzikich zwierząt: nietoperzy, traszek i sów oraz programy promujące postawy sprzyjające oszczędności wody i energii. Działaniom towarzyszyły konkursy wiedzy ekologicznej, prelekcje i happeningi.

– Efekty ekologiczne i edukacyjne konkursu „Henkel – zielone granty" są imponujące. W realizowanych projektach charakterystyczna jest różnorodność działań – od edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, przez ochronę roślin i zwierząt po ochronę tzw. przyrody nieożywionej, która jest ważną, choć mało docenianą na co dzień, częścią środowiska. Konkurs ładnie wpisał się w założenia ONZ-owskiego Światowego Roku Ochrony Bioróżnorodności – mówi Mira Stanisławska-Meysztowicz z Fundacji Nasza Ziemia. – Co istotne – wiele programów odnosiło się także do priorytetowej dla Polski gospodarki odpadami i edukacji w tym zakresie. Projekty były bardzo dobrze przygotowane pod względem metodycznym i dydaktycznym, a ich ważnym celem było inicjowanie współpracy lokalnej – dodaje.

Opisy zwycięskich projektów II edycji konkursu oraz relacje z ich realizacji opublikowane zostały na blogu: http://zielonegranty.blogspot.com/.

Konkurs „Henkel – zielone granty” wystartował w 2008 roku. Jego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez realizację działań związanych z ochroną środowiska. Co roku pula nagród to 20 grantów o wartości 5 tysięcy złotych każdy. Do pierwszej edycji konkursu nadesłano 215 wniosków, w edycji 2009/2010 było ich 262. Konkurs grantowy realizowany jest w ramach Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Pomagajmy Ziemi – codziennie”, koordynowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Głównymi partnerami finansującymi kampanię są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firma Vattenfall Poland.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj