W Bydgoszczy dzięki wdrożeniu projektu GRAD ma powstać lokalny plan rozwoju pomagający w promowaniu zielonej infrastruktury zarówno na budynkach publicznych, jak i prywatnych.

Celem projektu GRAD jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, w tym zainicjowanie w polskich gminach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów.

Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, w tym przede wszystkim doświadczeń Hamburga, które od kwietnia 2014 r. posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów w mieście.

Uczestnictwo w tym ekologicznym projekcie pozwoli na opracowanie lokalnej strategii rozwoju zielonych dachów w Bydgoszczy. Przyczyni się także do promocji tworzenia zielonych dachów i żyjących ścian w mieście.

W chwili obecnej trwają prace nad dokumentem dotyczącym rozwoju zielonych dachów dla Bydgoszczy, który jest przygotowywany przez biuro zajmujące się urbanistyką i architekturą krajobrazu (prace są w całości finansowane w ramach projektu).

Strategia ma pomóc miastu w rozwoju zielonej infrastruktury (w szczególności zielonych dachów, zakładanych zarówno na budynkach publicznych, jak i prywatnych), będącej ważnym krokiem na drodze adaptacji miasta do zmian klimatu. Plan rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian dla naszego miasta będzie gotowy we wrześniu br.

Projekt GRAD jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités” we współpracy z Miastem Hamburg. Uczestniczy w nim 8 miast pilotażowych: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Kraków, Lublin, Warszawa i Wrocław.

Czytaj więcej