Zarząd Krajowy KFDZOM zaprasza do udziału w XXXII Zjeździe Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, który odbędzie się w dniach 14-17 maja 2008 r. w Wiśle.

Podczas Zjazdu będzie można uzyskać informacje na temat Konkursu na Dyrektora Roku. Konkurs to wspólna inicjatywa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz „Przeglądu Komunalnego”. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie osób zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O zaszczytny tytuł Dyrektora Roku 2007 może ubiegać się dyrektor/prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.

Listę kandydatów do tytułu Dyrektora Roku 2007 sporządza się na podstawie nominacji przez członków Kapituły Konkursu oraz nadesłanych Kart zgłoszenia.

Kandydatury do Konkursu może zgłosić bezpośrednio osoba zainteresowana, ale również współpracownicy, organizacje branżowe oraz inne osoby znające zawodowe dokonania kandydata.

Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku 2007 i statuetek Heraklesa odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO'2008 w Poznaniu.

14 maja 2008 r. (środa)

od godz. 14.00

zakwaterowanie uczestników Zjazdu
abiuro Zjazdu hotel "STOK"; Wisła    

14.00 – 16.00 

obiad w hotelu "STOK"

16.15 – 19.30

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Zwyczajnych KFDZOM
sala konferencyjna w hotelu "STOK"

20.00

uroczysta kolacja w hotelu "STOK"

15 maja 2008 r. (czwartek)

7.00 – 9.00

śniadanie w hotelu "STOK"

9.00 – 9.15

uroczyste otwarcie XXXII Zjazdu Forum Dyrektorów

9.15 – 10.15

sesja Gospodarza Zjazdu i Gospodarza terenu
sala konferencyjna hotelu "STOK"

10.15 – 13.45

Prezentacja doświadczeń norweskich w zakresie gospodarki odpadami.
(Uwarunkowania prawno – ekonomiczne, przegląd stosownych rozwiązań i technologii)

– Vidar Segtnan – Radca handlowy, Ambasada Królestwa Norwegii
– Anne Lise Gjestvang – Green Business Norway
– Pöl Smits – Lindums AS norweskiej spółki komunalnej
– Aleksander Mortensen – Tomra AS
– Frode Syversen – Mepex Consult AS
– Jacob Smith – Norskglassgjenvinning AS
– Kazimierz Duda – Cambi AS

11.50 – 12.10

przerwa na kawę i degustacja łososia norweskiego

12.10 – 13.45

c.d sesji plenarnej

14.00 – 15.50

obiad w restauracji hotelu "STOK"

16.00 – 17.20

c.d. sesji plenarnej
"Gospodarka odpadami w 2008 roku. Nowe regulacje prawne i kierunki projektowanych zmian"
– Beata Kłopotek, Dyrektor Departamentu gospodarki odpadami w MŚ

17.20 – 17.35

Prezentacja publikacji elektronicznej "Prawo Ochrony Środowiska – aktualnie i kompletnie"; Krzysztof Płocharski

17.35 – 17.50

przerwa na kawę

17.50 – 19.20

"Wymagania dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno – biologicznego oczyszczania odpadów w aspekcie bezpiecznego składowania" – Andrzej Jędrczak; Uniwersytet Zielonogórski

godz. 20.00

kolacja regionalna przy kominku plenerowym – hotel "STOK"

16 maja 2008 r. (piątek)

7.00 – 9.00

śniadanie w hotelu "STOK"

9.15 – 10.30

Ochrona danych osobowych – Tomasz Osiej; Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy

10.30 – 11.00

Przerwa na kawę

11.00 – 13.00

Profesjonalna autoprezentacja. Zachowania medialne. Budowa wizerunku w wystąpieniach publicznych
– Tomasz Białoszewski; TBB

13.30 – 14.45

obiad

15.00

wyjazd techniczny na obiekty gospodarki odpadami w Żywcu – firma "BESKID" Sp. z o.o.

od 19.00

kolacja w hotelu "STOK"

17 maja 2008 r. (sobota)

7.30 – 9.00

śniadanie w hotelu "STOK"; zakończenie XXXII Zjazdu


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj