Wraz z Nowym Rokiem w życie wchodzą nowe przepisy. Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw uszczelnia system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami.  Ustawa przewiduje m.in. to, że przedsiębiorcy wprowadzający na rynek te produkty będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru. Ponadto będą oni zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania tych zużytych źródeł energii.

Ustawa zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania tych przedmiotów po ich zużyciu.

Ustawa upraszcza też sposób obliczania wysokości udziału finansowego przedsiębiorców w kosztach publicznych kampanii informacyjnych. Będzie to 0,03 zł od kilograma sprzedanych baterii lub akumulatorów.

Sejm uchwalił ustawę 29 sierpnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 19 września br. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 r. Przepis przewidujący, że baterie i akumulatory wprowadzane do obrotu nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 proc. rtęci wchodzi w życie 2 października 2015 r. Z kolei regulacje zobowiązujące producentów sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory do takiego jego projektowania, by zabudowane ogniwa były możliwe do usunięcia w serwisie zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj